Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Monitorowanie osadów

Lepsza wiedza o procesie wydobycia wód gruntowych

Zakład uzdatniania wody w Niemczech borykał się z problemem nieprzewidzianych przestojów spowodowanych zatykaniem się studni. Obecnie klient z powodzeniem wykorzystuje przepływomierz PromagW 400 z Heartbeat Technology i funkcją monitorowania wskaźnika osadów żelazowych gromadzących się w trakcie procesu wydobycia wody gruntowej. Dzięki tej nowej funkcji, osad można kontrolować w sposób ciągły i wiarygodny bez przerywania procesu, co pozwala na stworzenie skuteczniejszego planu konserwacji, optymalizację częstotliwości czyszczenia, skrócenie przestojów i zwiększenie wydajności procesu.

Zdjęcie rury pomiarowej przepływomierza Promag W ze złogiem osadu ©Endress+Hauser

Wyniki

 • Po dokonaniu analizy powstawania osadu przez jeden rok, opracowano skuteczniejszy plan konserwacji studni.

 • Klient był także w stanie śledzić i skrócić proces czyszczenia.

 • Oprócz tego, klient sam zdefiniował punkt krytyczny, który powoduje zaplanowanie konserwacji, jeśli grubość osadu rośnie szybciej niż oczekiwano.

 • Ponadto, ciągła obserwacja procesu doprowadziła do skrócenia nieplanowanych przestojów, zapewniła większą wiarygodność i pewność kontrolowania procesu.

Opis zadania

Tworzenie się osadu wodorotlenku żelaza w wodach gruntowych to dobrze znany problem w cyklu życia studni, z którym borykają się operatorzy. Rozpuszczony w wodzie tlenek żelaza(II) utlenia się do tlenku żelaza(III), który wytrąca się np. w studniach, rurach, a także w przepływomierzu. Jeśli użytkownik nie zorientuje się, że grubość osadu osiąga wartość krytyczną, ze zdumieniem stwierdzi brak sygnału pomiarowego lub przerwanie procesu. Poza tym, mniejsza średnica rurociągu powoduje straty ciśnienia a stąd straty energii powodujące wzrost kosztów.

Nasze rozwiązanie

Celem wyeliminowania tych problemów, na rurociągu pobierającym wodę ze studni zainstalowano przepływomierz Promag W 400 z Heartbeat Technology i funkcją monitorowania wskaźnika osadu.
Funkcja ta analizuje rozkład przewodności w rurze pomiarowej i wylicza wartość indeksowaną, proporcjonalną do grubości osadu. Umożliwia to monitorowanie wzrostu lub spadku grubości osadu podczas pracy lub procesu czyszczenia. Wartość indeksowana jest wyświetlana jako wartość od 0% do 100% (tzn. brak lub maksymalna wykrywalna grubość osadu).

Powtarzalność wskaźnika grubości osadu

Odkładanie się wodorotlenku żelaza u klienta było ciągle monitorowane przez dwa 12-miesięczne okresy. Co dwa miesiące mierzono grubość osadu i porównywano w wartością indeksu. Po 12 miesiącach wykonano czyszczenie i przez kolejny 12-miesięczny okres porównywano wartości wskaźnika osadu i grubości osadu. Wyniki z pierwszego roku potwierdziły się co dowodzi, że dla tego samego medium, obie wartości były identyczne, a więc powtarzalne.

Dodatkowe korzyści dla klienta

Oprócz innych parametrów takich, jak spadek wydajności pompy i mniejsze natężenie przepływu, operator może teraz kontrolować wskaźnik osadu dla określenia na tej podstawie optymalnego terminu czyszczenia studni, co pozwala uniknąć nieplanowanego przestoju. Ponadto, funkcja skraca czas czyszczenia, gdyż operator dokładnie wie, kiedy urządzenie jest czyste.

 • Produkty podstawowe

 • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty standardowe

 • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty zaawansowane

 • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty specjalistyczne

 • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia