Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Czujniki płaszczowe

Czujniki płaszczowe do różnych zastosowań

Kompaktowe rezystancyjne czujniki temperatury i termopary z przewodem zamontowanym na stałe do przyłączy wtykanych lub wkręcanych. Czujnik przewodowy jest łatwy w montażu i zapewnia wysokie bezpieczeństwo, gwarantując rzetelne i dokładne pomiary temperatury w powszechnie stosowanych procesach.

Opis portfolio

Czujniki płaszczowy jest specjalnie przystosowany do pomiaru temperatury w maszynach, urządzeniach laboratoryjnych i instalacjach zawierających medium gazowe lub ciekłe, np. powietrze, wodę, olej itp.
Bez osłony, płaszcz czujnika pozostaje w bezpośrednim kontakcie z medium procesowym. Umożliwia to uzyskanie szybkiej i dokładnej odpowiedzi pomiarowej w przypadku szybkich zmian temperatury.

Omnigrad Rezystancyjny czujnik temperatury T TST310, sonda penetracyjna ©Endress+Hauser

W automatyzacji procesów jako standard przyjęto dwie zasady pomiaru temperatury:

Rezystancyjne czujniki temperatury (RTD): zasada pomiaru

Rezystancja elektryczna czujnika RTD zmienia się wraz ze zmianą temperatury. Przyrządy mogą mierzyć temperaturę w zakresie od -200 °C do około 600 °C, wyróżniając się przy tym wysoką precyzją pomiarów i długotrwałą stabilnością. Najczęściej stosowanym elementem pomiarowym jest termometr Pt100. Standardowo czujniki RTD oferowane przez Endress+Hauser są zgodne z wymogami normy PN-EN 60751, klasa dokładności A.

Termopary (TC): zasada pomiaru

Termopara jest elementem wykonanym z dwóch różnych metali połączonych ze sobą na jednym końcu. Jeśli swobodne końce zostaną poddane działaniu różnych temperatur, w wyniku zjawiska Seebecka na otwartym końcu powstaje potencjał elektryczny (siła termoelektryczna). Korzystając z tabel referencyjnych dla termopar (norma PN-EN 60584), można wywnioskować temperaturę na połączeniu (spoinie pomiarowej).

Termopary mogą mierzyć temperaturę w zakresie od 0 °C do +1800 °C. Wyróżniają się krótkim czasem reakcji oraz dużą odpornością na wibracje.

Korzyści

  • Wysoka elastyczność dzięki dowolnym długościom penetracji oraz różnym przyłączom procesowym

  • Krótki czas odpowiedzi

  • Niskie koszty