Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Przetwornik różnicy ciśnień jako sonda hydrostatyczna

Deltabar

Przetwornik różnicy ciśnień

Przetworniki różnicy ciśnień służą do hydrostatycznych pomiarów poziomu w zbiornikach ciśnieniowych. Metoda ta gwarantuje stabilność pomiaru, gdy występuje wzburzenie cieczy, piana, wysoka temperatura, nad- lub podciśnienie w zbiorniku. Niezależność pomiaru od budowy wewnętrznej zbiornika, funkcja bezpośredniego obliczania masy oraz łatwe i szybkie uruchomienie sondy to podstawowe korzyści eksploatacyjne. Poznaj ofertę przetworników różnicy ciśnień - kliknij przycisk poniżej.

7 Produkty
Filtr

You've viewed 8 of 32 products

Przetwornik różnicy ciśnień jako sonda hydrostatyczna

Wyszukiwarka produktowa pomaga wybrać urządzenia pomiarowe, oprogramowanie, komponenty systemu automatyki, w oparciu o indywidualne kryteria. Applicator to narzędzie on-line, prowadzące użytkownika ścieżką doboru urządzenia pomiarowego, biorące pod uwagę wprowadzone przez niego parametry aplikacji przemysłowej.

Obok tradycyjnych przetworników różnicy ciśnień z membranami metalowymi i czujnikiem krzemowym, opcjonalnie uzupełnionymi o separatory membranowe, w naszej ofercie znajduje się innowacyjny przetwornik elektrycznej różnicy ciśnień. Deltabar FMD71 / 72 nie posiada separatorów hydraulicznych i nie wymaga użycia torów rurek impulsowych. System pomiarowy korzysta z 1 głowicy przetwornika i 2 cyfrowych czujników - ciśnienia hydrostatycznego słupa cieczy (HP) i nadciśnienia (LP). W głowicy przetwornika obliczany jest poziom cieczy i tzw. elektryczna różnica ciśnień oraz uzyskuje się ciśnienie poduszki gazowej w zbiorniku i temperatury obu czujników.

Zasada pomiaru

Sonda mierzy ciśnienie hydrostatyczne P słupa cieczy o danej wysokości h oraz nad- lub podciśnienie w zbiorniku, zgodnie z zależnością:

P = h⋅ρ⋅g + Pnad
g - stała grawitacji
Pnad - nadciśnienie lub podciśnienie nad lustrem cieczy

Jeżeli gęstość cieczy ρ jest stała, to ciśnienie hydrostatyczne, skorygowane o wartość Pnad, jest funkcją wysokości słupa cieczy. Znajomość ciśnienia hydrostatycznego pozwala sondzie obliczyć poziom cieczy.

Korzyści

  • Odporność na wzburzenie powierzchni cieczy, pianę, na kształt i budowę wewnętrzną zbiornika
  • Separatory membranowe umożliwiają pomiary w zakresie temperatur -70 ... +400°C
  • Funkcja bezpośredniego obliczania masy cieczy - zastosuj sondę zamiast wagi tensometrycznej
  • Przetwornik elektrycznej różnicy ciśnień usuwa trudności eksploatacyjne z separatorami membranowymi lub torami impulsowymi - zwiększasz niezawodność i dokładność pomiaru oraz zyskujesz krótszy czas odpowiedzi pomiarowej
  • Atest SIL2/3 poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa zgodnie z PN-EN 61508 / 61511