Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Menedżery i rejestratory danych

Menedżery i rejestratory danych do monitorowania procesu

Menedżery i rejestratory danych do monitorowania procesu

Menedżery danych to elastyczne i oferujące ogromne możliwości systemy do zarządzania wartościami procesowymi. Dzięki intuicyjnej obsłudze menedżery danych można łatwo i szybko przystosować do każdego zastosowania. Bezpieczna rejestracja zmierzonych parametrów procesu, czytelna prezentacja na ekranie, monitorowanie wartości granicznych i analiza przebiegów. Dzięki obsłudze standardowych protokołów komunikacji przemysłowej, urządzenie umożliwia transmisję wartości zmierzonych i obliczonych do systemów nadrzędnych oraz wzajemne połączenie poszczególnych urządzeń.

2 Produkty
Filtr

You've viewed 8 of 32 products

Menedżery i rejestratory danych

Wyszukiwarka produktowa pomaga znaleźć urządzenia, oprogramowanie, komponenty systemowe, w oparciu o charakterystykę produktu. Applicator to narzędzie prowadzące użytkownika indywidualną ścieżką doboru, biorące pod uwagę parametry aplikacji.

Opis oferty

Nasza oferta menedżerów i rejestratorów danych obejmuje:

  • Menedżery danych służące do elektronicznej rejestracji, wizualizacji i monitorowania wartości procesowych
  • Menedżery danych do montażu w sieciach przemysłowych, montażu panelowego lub instalacji w obszarach zagrożonych wybuchem (Ex)
  • Menedżery danych z określonymi pakietami aplikacji, np. dla branży energetycznej lub oczyszczalni ścieków
  • Rejestrator danych służący do wyświetlania i zapisywania wartości pomiarowych

Zasada pomiaru

Systemy rejestracji danych mierzą sygnały wejściowe i ekstrapolują informacje wymagane dla poszczególnych zastosowań. Informacje są następnie wyświetlane na ekranie urządzenia, a także zapisywane w pamięci wewnętrznej lub na wymiennym nośniku pamięci. Dane procesowe mogą być przechowywane długookresowo po przesłaniu do systemów nadrzędnych (np. komputerów PC); dzięki temu będą łatwo dostępne w każdym momencie.


W zależności od wymagań procesu oraz zastosowania korzystać można z następujących urządzeń:

  • Rejestrator danych: proste urządzenie ze zintegrowanym wyświetlaczem cyfrowym
  • Menedżer danych: rozbudowane urządzenie stosowane jako rozwiązanie samodzielne lub przeznaczone do integracji z innymi systemami

Cechą wspólną tych urządzeń jest fakt, że nie podlegają one praktycznie zużyciu (brak konieczności stosowania papieru i długopisów), dzięki czemu pozwalają na oszczędności czasu i pieniędzy.

Korzyści

  • Wysoki poziom bezpieczeństwa danych
  • Menedżery danych z wbudowanym serwerem WWW: zdalny dostęp do funkcji urządzenia i wizualizacji zapewniający niższe koszty konserwacji
  • Możliwości systemu: obsługa najczęściej stosowanych sieci przemysłowych (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet/IP) umożliwia szybką integrację z różnymi systemami automatyki
  • Zaawansowane pakiety oprogramowania oraz budowa urządzenia sprawiają, że są to optymalne rozwiązania dla wszystkich zastosowań przemysłowych