Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Termometry wysokotemperaturowe

Termometry wysokotemperaturowe do wielu różnych zastosowań

W procesach obróbki stali, piecach do wytapiania szkła, instalacjach gazów spalinowych, przemyśle ceramicznym i cegielniach temperatury mogą sięgać 1700°C. Warunki wysokiej temperatury wymagają stosowania specjalnych termometrów z ceramicznymi osłonami termometrycznymi i termoparami wykonanymi z metali specjalnych, takich jak platyna lub rod. Osłona termometryczna chroni czujnik przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi oraz procesowymi szokami termicznymi, zwiększając tym samym żywotność czujnika.

Opis oferty

Nasza bogata oferta modułowych termometrów wysokotemperaturowych obejmuje:

  • Termometry z przetwornikiem lub bez

  • Gwintowane, wciskane lub kołnierzowe przyłącza procesowe

  • Osłony termometryczne z metalu lub szerokiej gamy materiałów ceramicznych

  • Dostępne są czujniki termoparowe (TC) typów J, K lub B, S, R

Omnigrad Wysokotemperaturowy termometr termoparowy S TAF16 ©Endress+Hauser

W automatyzacji procesów jako standard przyjęto dwie zasady pomiaru temperatury:

Rezystancyjne czujniki temperatury (RTD): zasada pomiaru

Rezystancja elektryczna czujnika RTD zmienia się wraz ze zmianą temperatury. Przyrządy mogą mierzyć temperaturę w zakresie od -200°C do około 600°C, wyróżniając się przy tym wysoką precyzją pomiarów i długotrwałą stabilnością. Najczęściej stosowanym elementem pomiarowym jest termometr Pt100. Standardowo czujniki RTD oferowane przez Endress+Hauser są zgodne z wymogami normy PN-EN 60751, klasa dokładności A.

Termopary (TC): zasada pomiaru

Termopara jest elementem wykonanym z dwóch różnych metali połączonych ze sobą na jednym końcu. Jeśli swobodne końce zostaną poddane działaniu różnych temperatur, w wyniku zjawiska Seebecka na otwartym końcu powstaje potencjał elektryczny (siła termoelektryczna). Korzystając z tabel referencyjnych dla termopar (norma PN-EN 60584), można wywnioskować temperaturę na połączeniu (spoinie pomiarowej).

Termopary mogą mierzyć temperaturę w zakresie od 0°C do +1800°C. Wyróżniają się krótkim czasem odpowiedzi oraz dużą odpornością na wibracje.

Korzyści

  • Wysoka żywotność dzięki zastosowaniu w osłonach termometrycznych innowacyjnych materiałów o wysokich odpornościach na ścieranie i działanie środków chemicznych

  • Oszczędność kosztów związanych z konserwacją punktu pomiarowego, poprawa jakości produktów oraz zwiększone bezpieczeństwo instalacji

  • Długoterminowa stabilność pomiarów dzięki zabezpieczeniu czujnika z wykorzystaniem materiałów nieporowatych

  • Elastyczny dobór produktów dzięki modułowej budowie

  • Zoptymalizowane koszty eksploatacji dzięki wymiennym częściom zamiennym