Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Sygnalizatory temperatury

Sygnalizatory temperatury do monitorowania temperatury

Niskie koszty, optymalne wykorzystanie przestrzeni, niezawodność działania i proste uruchamianie to cechy nowoczesnych rozwiązań do pomiarów procesowych. Sygnalizatory temperatury spełniają te wszystkie wymogi we wszystkich gałęziach przemysłu. Zostały zaprojektowane z myślą o bezpiecznym monitorowaniu temperatury pracy; zapewniają możliwość wyboru między jednym lub dwoma wyjściami sygnalizującymi lub jednym wyjściem sygnalizacyjnym i jednym standardowym wyjściem analogowym. Dostępność wielu różnych przyłączy procesowych zapewnia dużą elastyczność zastosowań.

Opis oferty

Nasza bogata oferta modułowych sygnalizatorów temperatury obejmuje:

  • Sygnalizatory temperatury z przetwornikiem i wyświetlaczem

  • Szeroka gama przyłączy procesowych (zaciski, systemu uszczelnień metalowych, adaptery spawane, przyłącze APV, Varivent, Ingold, mocowanie wciskowe itp).

  • Czujniki z krótkimi czasami odpowiedzi (t90: 2 s) zapewniające optymalną kontrolę nad procesem

Thermophant Sygnalizator temperatury T TTR35 ©Endress+Hauser

W automatyzacji procesów jako standard przyjęto dwie zasady pomiaru temperatury:

Rezystancyjne czujniki temperatury (RTD): zasada pomiaru

Rezystancja elektryczna czujnika RTD zmienia się wraz ze zmianą temperatury. Przyrządy mogą mierzyć temperaturę w zakresie od -200°C do około 600°C, wyróżniając się przy tym wysoką precyzją pomiarów i długotrwałą stabilnością. Najczęściej stosowanym elementem pomiarowym jest termometr Pt100. Standardowo czujniki RTD oferowane przez Endress+Hauser są zgodne z wymogami normy PN-EN 60751, klasa dokładności A.

Termopary (TC): zasada pomiaru

Termopara jest elementem wykonanym z dwóch różnych metali połączonych ze sobą na jednym końcu. Jeśli swobodne końce zostaną poddane działaniu różnych temperatur, w wyniku zjawiska Seebecka na otwartym końcu powstaje potencjał elektryczny (siła termoelektryczna). Korzystając z tabel referencyjnych dla termopar (norma PN-EN 60584), można wywnioskować temperaturę na połączeniu (spoinie pomiarowej).

Termopary mogą mierzyć temperaturę w zakresie od 0°C do +1800°C. Wyróżniają się krótkim czasem odpowiedzi oraz dużą odpornością na wibracje.

Korzyści

  • Wbudowana elektronika umożliwiająca ekonomiczne monitorowanie i sterowanie procesem w systemach o strukturze rozproszonej

  • Długotrwała stabilność czujników temperatury

  • Wysoka precyzja w całym zakresie temperatur otoczenia i krótki czas odpowiedzi

  • Możliwość programowania za pomocą komputera PC