Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Termometry powierzchniowe

Termometry powierzchniowe do różnych zastosowań

pomiar temperatury powierzchniowej

Pomiar temperatury powierzchni może być wymagany w wielu procesach przemysłowych, w przypadku których konieczne jest monitorowanie temperatury rozgrzanych powierzchni reaktorów lub rur, a wprowadzanie czujników do ich wnętrza jest czymś niepożądanym. Temperatury strumieni procesowych wymagają stałej kontroli i regulacji, czasami bez możliwości bezpośredniego kontaktu między medium procesowym a czujnikiem temperatury, ponieważ mogłoby to doprowadzić do zaburzeń strumienia.

1 Produkty
Filtr

You've viewed 8 of 32 products

Termometry powierzchniowe

Wyszukiwarka produktowa pomaga znaleźć urządzenia, oprogramowanie, komponenty systemowe, w oparciu o charakterystykę produktu. Applicator to narzędzie prowadzące użytkownika indywidualną ścieżką doboru, biorące pod uwagę parametry aplikacji.

Opis oferty

W zależności od zastosowania termometry SkinPoint instaluje się w taki sposób, aby punkt detekcji (zlokalizowany na końcówce urządzenia) miał stałą styczność z powierzchnią. W tym celu można go przyspawać, przykręcić lub zacisnąć, a w razie potrzeby stosuje się także niestandardowe osłony chroniące końcówkę.

W automatyzacji procesów jako standard przyjęto dwie zasady pomiaru temperatury:

Rezystancyjne czujniki temperatury (RTD): zasada pomiaru

Rezystancja elektryczna czujnika RTD zmienia się wraz ze zmianą temperatury. Przyrządy mogą mierzyć temperaturę w zakresie od -200°C do około 600°C, wyróżniając się przy tym wysoką precyzją pomiarów i długotrwałą stabilnością. Najczęściej stosowanym elementem pomiarowym jest termometr Pt100. Standardowo czujniki RTD oferowane przez Endress+Hauser są zgodne z wymogami normy PN-EN 60751, klasa dokładności A.

Termopary (TC): zasada pomiaru

Termopara jest elementem wykonanym z dwóch różnych metali połączonych ze sobą na jednym końcu. Jeśli swobodne końce zostaną poddane działaniu różnych temperatur, w wyniku zjawiska Seebecka na otwartym końcu powstaje potencjał elektryczny (siła termoelektryczna). Korzystając z tabel referencyjnych dla termopar (norma PN-EN 60584), można wywnioskować temperaturę na połączeniu (spoinie pomiarowej).


Termopary mogą mierzyć temperaturę w zakresie od 0°C do +1800°C. Wyróżniają się krótkim czasem odpowiedzi oraz dużą odpornością na wibracje.

Korzyści

  • Możliwość stosowania przy wysokich ciśnieniach procesowych (brak bezpośredniego kontaktu z medium procesowym)
  • Możliwość stosowania w najbardziej wymagających procesach przemysłowych