Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Przepływomierze wirowe: pomiar pary

Przepływomierze wirowe (Vortex)

Pomiar przepływu metodą wirową: niezawodność i uniwersalność w pomiarach cieczy, gazów i pary

Przepływomierze wirowe są wykorzystywane w wielu branżach przemysłu do przepływu objętościowego cieczy, gazów i par. W branżach chemicznej i petrochemicznej, np. w układach wytwarzania energii i dystrybucji ciepła spotykane są płyny o różnorodnych właściwościach: para nasycona, para przegrzana, sprężone powietrze, azot, skroplone gazy, gazy spalinowe, dwutlenek węgla, woda demineralizowana, rozpuszczalniki, oleje przenoszące ciepło, woda zasilająca dla kotłów, kondensat itp.

Przepływomierze wirowe są także powszechnie stosowane do pomiaru strumienia masy i ciepła. Nowoczesne mierniki wirowe, takie jak mierzący wiele zmiennych Prowirl 200, są przeznaczone nie tylko do pomiaru przepływu objętościowego; są także wyposażone w czujnik temperatury oraz przelicznik ciepła (komputer przepływu)

Wyjątkowy Prowirl 200

Prowirl 200 to pierwszy na świecie przepływomierz wirowy z funkcją monitorowania jakości pary wodnej, który generuje komunikat alarmowy natychmiast po wykryciu pary mokrej. Prowirl 200 może być także wykorzystywany do monitorowania przepływu w układach o poziomach nienaruszalnośći bezpieczeństwa SIL 2 i SIL 3. Prowirl 200 został przebadany, zweryfikowany i jest certyfikowany przez TÜV SÜD zgodnie z normą PN-EN 61508.

Zasada działania przepływomierza wirowego

Pomiar jakości pary za pomocą Prowirl F 200 — maksymalne bezpieczeństwo pracy, skuteczność energetyczną oraz redukcję kosztów

Film pokazuje dlaczego Prowirl 200 jest najbardziej wytrzymałym na świecie przepływomierzem wirowym, odpornym nawet na najtrudniejsze warunki procesowe.

Wykrywanie pojawienia się pary mokrej. Pomiar jakości pary suchej.

Zasada pomiaru przepływu metodą wirową

Zasada pomiaru jest oparta na powstawaniu turbulencji przepływu za przeszkodami np. za filarem mostowym, zgodnie z teorią ścieżki wirowej Karmana.

Wewnątrz każdego przepływomierza wirowego znajduje się trwała przegroda (ciało nieopływowe) i czujnik pojemnościowy. Gdy prędkość przepływu płynu osiągnie wartość większą od minimalnej, za przegrodą powstają naprzemienne zawirowania, które odrywają się i ją opływają. Częstotliwość odrywania się takich wirów jest bezpośrednio proporcjonalna do średniej prędkości przepływu, a tym samym do natężenia przepływu objętościowego.

Odrywające się wiry generują naprzemiennie po obu stronach przegrody lokalne nad- lub podciśnienie, które jest wykrywane przez czujnik pojemnościowy i przekazywane do układu elektronicznego w postaci sygnału cyfrowego.

Korzyści

 • Uniwersalny pomiar parametrów cieczy, gazów i pary

 • Praktycznie zerowy wpływ zmian ciśnienia, gęstości, temperatury i lepkości

 • Wysoka stabilność długoterminowa: brak odchyleń punktu zerowego i współczynnik kalibracji stały przez cały okres eksploatacji

 • Wysoka dynamika pomiaru: typowo od 10:1 do 30:1 w przypadku gazów/pary wodnej lub do 40:1 w przypadku cieczy

 • Szeroki zakres temperatur: –200 do +400°C (+450°C jako opcja)

Do pobrania

  Pomiary przepływu cieczy, pary i gazów

  Oferta produktów i usług

  Przepływomierze Proline w różnych gałęziach przemysłu (eBook)

  Innowacyjne przepływomierze dla Twojej instalacji przemysłowej

  Informacje o parze: wytwarzanie i dystrybucja pary

  Celem niniejszej broszury jest przedstawienie wyczerpujących informacji technicznych na temat pary we wszystkich jej postaciach, metodacy pomiaru jej parametrów oraz wyjaśnienie, dlaczego jest tak powszechnie wykorzystywana w procesach przemysłowych.