Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Termometry kompaktowe

Kompaktowe termometry ze zintegrowanym przetwornikiem przeznaczone do różnych zastosowań

Kompaktowa konstrukcja, szybkość i dokładność pomiarów temperatury pracy w najpopularniejszych gałęziach przemysłu.
Dzięki niskiej cenie, optymalnemu wykorzystaniu przestrzeni, niezawodnemu działaniu, łatwej obsłudze i prostemu uruchamianiu, termometry kompaktowe spełniają wymagania nowoczesnej technologii pomiarów procesowych. Odporne na wibracje, zintegrowane czujniki cienkowarstwowe gwarantują najwyższe bezpieczeństwo procesu oraz najkrótsze czasy odpowiedzi.

Opis portfolio

Dostępne są różne przyłącza procesowe dla popularnych gałęzi przemysłu oraz instalacji higienicznych.

Easytemp Kompaktowy termometr higieniczny TMR35 ©Endress+Hauser

W automatyzacji procesów jako standard przyjęto dwie zasady pomiaru temperatury:

Rezystancyjne czujniki temperatury (RTD): zasada pomiaru

Rezystancja elektryczna czujnika RTD zmienia się wraz ze zmianą temperatury. Przyrządy mogą mierzyć temperaturę w zakresie od -200°C do około 600°C, wyróżniając się przy tym wysoką precyzją pomiarów i długotrwałą stabilnością. Najczęściej stosowanym elementem pomiarowym jest termometr Pt100. Standardowo czujniki RTD oferowane przez Endress+Hauser są zgodne z wymogami normy PN-EN 60751, klasa dokładności A.

Termopary (TC): zasada pomiaru

Termopara jest elementem wykonanym z dwóch różnych metali połączonych ze sobą na jednym końcu. Jeśli swobodne końce zostaną poddane działaniu różnych temperatur, w wyniku zjawiska Seebecka na otwartym końcu powstaje potencjał elektryczny (siła termoelektryczna). Korzystając z tabel referencyjnych dla termopar (norma PN-EN 60584), można wywnioskować temperaturę na połączeniu (spoinie pomiarowej).

Termopary mogą mierzyć temperaturę w zakresie od 0°C do +1800°C. Wyróżniają się krótkim czasem odpowiedzi oraz dużą odpornością na wibracje.

Korzyści

  • Niewielka, kompaktowa obudowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej

  • Niskie koszty

  • Wyjątkowo krótkie czasy odpowiedzi

  • Wysoka precyzja nawet przy niewielkich długościach penetracji