Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Termometry o podniesionej wytrzymałości

Termometry o podniesionej wytrzymałości do pracy w trudnych warunkach

Bezpieczne monitorowanie temperatur przy pracy w najtrudniejszych zastosowaniach, np. w przemyśle petrochemicznym.
Termometry o podniesionej wytrzymałości są przeznaczone do stosowania w najtrudniejszych warunkach i instalacjach o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, np. w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i energetycznym. Termometry posiadają szereg różnych certyfikatów i aprobat potwierdzających zgodność ze stosownymi wymaganiami bezpieczeństwa. Zastosowanie przetwornika zwiększa dokładność oraz niezawodność w porównaniu do czujników łączonych przewodami.

Opis oferty

Nasza bogata oferta termometrów o podniesionej wytrzymałości obejmuje:

  • Termometry z wyświetlaczami lub bez

  • Gwintowane, wciskane lub kołnierzowe przyłącza procesowe

  • Osłony termometryczne niestandardowe z kołnierzem lub bez

  • Termometry do wkręcania w istniejącą osłonę termometryczną

  • Osłony termometryczne prętowe

  • Termometry bez osłony termometrycznej — do bezpośredniego kontaktu z medium

Omnigrad Termometr RTD S TMT142R, przemysłowy przetwornik z wyświetlaczem ©Endress+Hauser

W automatyzacji procesów jako standard przyjęto dwie zasady pomiaru temperatury:

Rezystancyjne czujniki temperatury (RTD): zasada pomiaru

Rezystancja elektryczna czujnika RTD zmienia się wraz ze zmianą temperatury. Przyrządy mogą mierzyć temperaturę w zakresie od -200°C do około 600°C, wyróżniając się przy tym wysoką precyzją pomiarów i długotrwałą stabilnością. Najczęściej stosowanym elementem pomiarowym jest termometr Pt100. Standardowo czujniki RTD oferowane przez Endress+Hauser są zgodne z wymogami normy PN-EN 60751, klasa dokładności A.

Termopary (TC): zasada pomiaru

Termopara jest elementem wykonanym z dwóch różnych metali połączonych ze sobą na jednym końcu. Jeśli swobodne końce zostaną poddane działaniu różnych temperatur, w wyniku zjawiska Seebecka na otwartym końcu powstaje potencjał elektryczny (siła termoelektryczna). Korzystając z tabel referencyjnych dla termopar (norma PN-EN 60584), można wywnioskować temperaturę na połączeniu (spoinie pomiarowej).

Termopary mogą mierzyć temperaturę w zakresie od 0°C do +1800°C. Wyróżniają się krótkim czasem odpowiedzi oraz dużą odpornością na wibracje.

Korzyści

  • Wysoka dokładność w całym zakresie temperatur pracy

  • Dopuszczenia: ATEX (EEx i.a., EEx d oraz pyłoszczelność), CSA (IS, NI, XP oraz DIP)

  • Dostępne certyfikaty badań materiałowych: norma NACE MR0175, badanie penetracyjne, badanie rentgenowskie, badanie szczelności metodą helową, próba ciśnieniowa itp.

  • Obliczenia dla osłony termometrycznej: Obliczenia dla osłony termometrycznej według norm ASME PTC 19.3 oraz DIN 43772 przy wartościach ciśnienia, temperatury i przepływu określonych przez klienta