Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Endress+Hauser dowodzi swojej siły i stabilności

Pomimo pandemii Grupa zachowuje swoją pozycję i z impetem rozpoczęła rok 2021

W roku 2020 firma Endress+Hauser świetnie poradziła sobie z pandemią. Pomimo spadku sprzedaży specjalizująca się w technice pomiarowej i automatyce Spółka utrzymała rentowność na wysokim poziomie i wzmocniła swoją siłę ekonomiczną. Grupa stworzyła nowe miejsca pracy oraz rozbudowała globalną sieć sprzedaży i produkcji. CEO Matthias Altendorf postrzega Endress+Hauser jako firmę dobrze przygotowaną zarówno na niepewne czasy, jak i na ożywienie gospodarcze.

Biznes tworzy wartość dla społeczeństwa

Endress+Hauser odniósł sukces w ochronie zdrowia ludzi i kontynuuje solidne wsparcie dla klientów, powiedział CEO Matthias Altendorf na dorocznej konferencji prasowej w Bazylei w Szwajcarii. - Nasza działalność w czasie pandemii pomogła utrzymać funkcjonowanie ważnych obszarów naszego codziennego życia. Nasza praca jest ważna dla naszych klientów i dla społeczeństwa. Produkty Endress+Hauser są wykorzystywane m.in. do produkcji szczepionek. Spółka zależna Analytik Jena dostarcza technologię PCR do wykrywania koronawirusa.

Cyfryzacja odegrała ważną rolę, nabierając tempa w czasie pandemii: w produktach, we współpracy, w procesach wewnętrznych. Klienci od dawna mają możliwość dokonywania codziennych transakcji za pośrednictwem strony internetowej Endress+Hauser. Liczba zarejestrowanych użytkowników na platformie podwoiła się, a biznes on-line wzrósł o 39 procent. W razie potrzeby aplikacja Visual Support umożliwia inżynierom serwisu wirtualne dotarcie do zakładu klienta. Nawet fabryczne testy odbiorowe mogą się teraz odbywać zdalnie, dzięki wsparciu za pomocą transmisji wideo.

Wpływ silnych wahań kursów walut na sprzedaż

Sprzedaż Grupy spadła co prawda o 2,8% do 2,577 mld euro w 2020 r., jednak jest to wynik, na który duży wpływ miały zmiany kursów walutowych. Oprócz franka szwajcarskiego wszystkie główne waluty straciły na wartości w stosunku do euro. Gdyby nie powyższy czynnik, według dyrektora finansowego Dr. Luca Schultheissa, sprzedaż Endress+Hauser osiągnęłaby poziom z poprzedniego roku: - W walutach lokalnych jesteśmy powyżej średniej w branży i dobrze radzimy sobie na rynku.

Poszczególne regiony, branże i segmenty rozwijały się w różny sposób. Z trzech krajów o najwyższej sprzedaży, tylko Chiny osiągnęły wzrost i są obecnie największym rynkiem Endress+Hauser. Z kolei w Niemczech i USA sprzedaż spadła. W przeciwieństwie do inżynierii procesowej, oprzyrządowanie laboratoryjne odnotowało silny wzrost. Sektory cykliczne ucierpiały w czasie kryzysu, podczas gdy sektory niecykliczne były stabilne. - Pomogło nam szerokie grono rynkowych odbiorców - powiedział Matthias Altendorf.

Wysoki zysk

Rentowność Endress+Hauser w ubiegłym roku nie ucierpiała. Po stronie kosztów w 2020 r. kursy wymiany walut miały pozytywny wpływ, na przykład na wydatki na materiały. Ponieważ wiele podróży służbowych i działań zostało odwołanych, koszty operacyjne spadły. Koszty pracownicze rosły w tempie poniżej średniej. W sumie zysk operacyjny (EBIT) spadł tylko o 1,9 proc. do 337,1 mln euro.

Ze względu na nieznaczne pogorszenie wyniku finansowego, zysk przed opodatkowaniem (EBT) spadł w 2020 roku o 2,7% do 337,6 mln euro. Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) pozostał na niezmienionym poziomie 13,1%. Dochód netto spadł o 4,1% do 254,9 mln euro z powodu wyższych obciążeń fiskalnych. Grupa jest praktycznie wolna od kredytów bankowych. Wskaźnik kapitału własnego wzrósł o 1,4 punktu procentowego do 77,0 proc. Dyrektor finansowy Luc Schultheiss mówił o "zdrowej sytuacji finansowej".

Silna solidarność w czasie kryzysu

- Rodzina akcjonariuszy jest zadowolona i dumna, że Endress+Hauser tak dobrze przeszedł przez ten trudny rok - powiedział przewodniczący rady nadzorczej dr Klaus Endress. Na początku pandemii firma zapowiedziała, że w miarę możliwości będzie unikać skracania czasu pracy i nie będzie zwalniać żadnych pracowników z powodu kryzysu. Dla Klausa Endressa było to ważne założenie. -W firmie istniała solidarność, która pomogła nam w czasie pandemii - podkreślił dr Klaus Endress.

W 2020 roku liczba pracowników wzrosła o 126 osób do 14 454 na całym świecie. Praktycznie wszyscy praktykanci otrzymali ofertę pracy po ukończeniu szkolenia. Endress+Hauser dąży do zwiększenia udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych do około 30 proc. do 2030 r., czyli dwukrotnie więcej niż obecnie. Spółka w ostatnich latach znacząco zmniejszyła swój ślad środowiskowy. W roku pandemii emisja dwutlenku węgla spadła z 10,1 do 8,9 ton na milion euro sprzedaży.

Duże inwestycje i mnóstwo innowacji

W 2020 r. firma Endress+Hauser kontynuowała główne projekty inwestycyjne, wydając 205,9 mln euro (10,9% mniej niż w roku poprzednim), głównie na produkcję. Dwa największe projekty dotyczą rozbudowy zakładów w Maulburgu w Niemczech, oraz Reinach w Szwajcarii. Ponadto rozbudowywane są zakłady w Gerlingen i Waldheim w Niemczech oraz w Aurangabad w Indiach. Nowe obiekty powstają również w centrach sprzedaży w Kanadzie i Meksyku.

Firma wydała 195,1 mln euro na badania i rozwój, co odpowiada 7,6 proc. sprzedaży. Spółka Endress+Hauser zgłosiła do ochrony patentowej po raz pierwszy 276 wynalazków, o 42 mniej niż w 2019 roku. Dla CEO Matthiasa Altendorfa pokazuje to wadę pracy w domu: -Ludzie są bardziej kreatywni, gdy inspirują się nawzajem i wspólnie szukają rozwiązań. Innowacyjna siła Grupy pozostaje jednak nienaruszona: 40 nowych produktów zostało wprowadzonych na rynek w 2020 roku. W bieżącym roku oczekuje się, że liczba ta wyniesie 74.

Dobry początek bieżącego roku

W 2021 roku Endress+Hauser zamierza osiągnąć wzrost w średnim jednocyfrowym przedziale procentowym. Grupa rozpoczęła bieżący rok z impetem. W pierwszych trzech miesiącach napływające zamówienia były powyżej celów własnych firmy, jak również powyżej wciąż silnego pierwszego kwartału 2020 roku. Kursy wymiany walut ponownie wpływają na skonsolidowaną sprzedaż. Ponadto firma spodziewa się niższej rentowności, ponieważ wiele oszczędności z ubiegłego roku miało charakter jednorazowy.

- Perspektywy te charakteryzuje w dalszym ciągu niepewność, podkreślił dyrektor generalny Matthias Altendorf. Oprócz kolejnych fal pandemii i nowych wariantów wirusów, łańcuch dostaw nadal budzi obawy w całej branży, powiedział. Dlatego Endress+Hauser zwiększa zapasy i wzmacnia swoją sieć dostawców. Nowe wydajne centra logistyczne zostały uruchomione w Chinach i Niemczech.

Nagranie z dorocznej konferencji medialnej 2021: Matthias Altendorf w swoim przemówieniu "Utrzymać się w kryzysie"

Nagranie z dorocznej konferencji medialnej 2021: Dr Luc Schultheiss w swoim przemówieniu "Fakty i liczby 2020"

Nagranie z dorocznej konferencji medialnej 2021: Dr Klaus Endress w przemowie końcowej.

Nagranie z dorocznej konferencji medialnej 2021: Q&As

Endress+Hauser napędza Przemysł 4.0 za pomocą inteligentnych urządzeń i usług cyfrowych. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser napędza Przemysł 4.0 za pomocą inteligentnych urządzeń i usług cyfrowych.

Endress+Hauser oferuje klientom możliwość przeprowadzenia zdalnych testów odbiorczych z wykorzystaniem narzędzi wideo ©Endress+Hauser

Endress+Hauser oferuje klientom możliwość przeprowadzenia zdalnych fabrycznych testów odbiorczych z wykorzystaniem narzędzi do wideokonferencji.

Protokół chronionego hasłem dostępu do urządzeń obiektowych może stać się nowym standardem branżowym. ©Endress+Hauser

Protokół opracowany przez Endress+Hauser dla chronionego hasłem dostępu do urządzeń obiektowych może stać się nowym standardem przemysłowym.

Cyfryzacja już dawno znalazła swoje miejsce w zakładach produkcyjnych Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Cyfryzacja już dawno znalazła swoje miejsce w zakładach produkcyjnych Endress+Hauser.

Endress+Hauser pomógł branży farmaceutycznej w zwiększeniu zdolności produkcyjnych do wytwarzania szczepionek. ©Endress+Hauser

W czasie pandemii Endress+Hauser pomógł branży farmaceutycznej w zwiększeniu zdolności produkcyjnych do wytwarzania szczepionek.

Zapotrzebowanie na urządzenia Endress+Hauser do analizy cieczy nie słabnie. ©Endress+Hauser

Zapotrzebowanie na urządzenia Endress+Hauser do analizy cieczy nie słabnie.

Kompleksowe środki ochrony skutecznie zapobiegły rozprzestrzenianiu się koronawirusa. ©Endress+Hauser

Kompleksowe działania ochronne skutecznie zapobiegły rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach Endress+Hauser.

Endress+Hauser był w stanie zapewnić dostępność materiałów we wszystkich zakładach w 2020 r. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser był w stanie zapewnić dostępność materiałów we wszystkich zakładach w 2020 roku i utrzymać zdolność do realizacji dostaw na całym świecie.

Endress+Hauser w ubiegłym roku jeszcze bardziej zmniejszył swój ślad ekologiczny. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser w ubiegłym roku jeszcze bardziej zmniejszył swój ślad ekologiczny.

Endress+Hauser dąży do zwiększenia udziału kobiet wśród pracowników. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser dąży do zwiększenia udziału kobiet wśród pracowników oraz rekrutacji kobiet na stanowiska kierownicze.

W 2020 roku w Endress+Hauser kształciło się 332 młodych ludzi. ©Endress+Hauser

W 2020 roku w Endress+Hauser kształciło się 332 młodych ludzi. Nawet w czasie kryzysu praktycznie wszyscy praktykanci otrzymali ofertę pracy po ukończeniu kursu.

Kontakt