Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Monitorowanie procesów cieplnych i parametrów elektrycznych

Seminarium online

W trakcie seminarium omówione zostaną następujące
zagadnienia:
- możliwości w zakresie opomiarowania i monitorowania cieplnych
procesów technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania pary
jako nośnika ciepła.
- monitorowanie zużycia energii elektrycznej, rozwiązania dla
potrzeb sterowania zużyciem energii i diagnostyki parku maszynowego
- integracja systemowa sygnałów pomiarowych
- wybrane rozwiązana w zakresie technik pomiarowych przepływu
nośników ciepła

Data
07.06.2021
W godzinach
09:00 - 11:00 CEST
Oferowane języki
Polski

1. Temat: „Optymalizacja zużycia energii - „aby WIEDZIEĆ, trzeba WIDZIEĆ”.

  • Dlaczego warto monitorować zużycie energii w czasie rzeczywistym.

  • Dlaczego warto czynnie sterować efektywnością energetyczną.

  • Dlaczego warto diagnozować stan parku maszynowego.

Czas 30 min, prezenter Andrzej Kruk, Rockwell Automation

2. Temat: „Pomiary cieplne wody, pary i kondensatu”

  • Pomiary cieplne dla potrzeb optymalizacji efektywności energetycznej

  • Przykłady zastosowań dla układów wytwarzania i przesyłu pary wodnej

Czas 30 min, prezenter Janusz Zajączkowski, Endress+Hauser

3. Temat: „Integracja przetworników pomiarowych w systemie PlantPAx”

  • Uproszczenie procesu integracji z wykorzystaniem protokołów cyfrowych.

  • Poprawienie skuteczności operatorów dzięki implementacji standardu ISA 101 w nowych stacyjkach operatorskich dla urządzeń z HART, Profibus PA i FF

  • Zwiększenie funkcjonalności systemu dzięki nowym, bardziej wydajnym kontrolerom z rodziny Logix

Czas 30 min, prezenter Dariusz Ulejczyk, Rockwell Automation

4. Temat: „Pomiary przepływu wody, pary i kondensatu”

  • Przepływomierze wirowe z funkcją wyznaczania współczynnika suchości pary

  • Przepływomierze ultradźwiękowe wody i kondensatu

Czas 30 min, prezenter Łukasz Wołoszyn, Endress+Hauser