Optymalizuj proces nitryfikacji

Oszczędzaj do 30% kosztów energii elektrycznej dzięki pomiarom azotu amonowego w sterowaniu systemem napowietrzania.

Eksploatatorzy oczyszczalni ścieków zmagają się z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest ciągła kontrola kosztów prowadzenia procesów w świetle stale zaostrzających się wymagań stawianych w pozwoleniach wodno- prawnych. Proces napowietrzania odpowiada za około 60% całkowitego zapotrzebowania oczyszczalni ścieków na energię elektryczną, która jest głównym kosztem części ściekowej. Dzięki wprowadzeniu pomiarów stężenia azotu amonowego oraz tlenu, wiele oczyszczalni wykazało już znaczną poprawę w zakresie poprawy jakości ścieków oczyszczonych, a także zmniejszenie kosztów zużycia energii nawet o 30%.

Nasza oferta

Aby zagwarantować efektywność procesu biologicznego, należy zapewnić optymalne środowisko do rozwoju bakterii. Istotnymi parametrami mierzonymi online są stężenie tlenu, wartość pH, temperatura, a także pomiar gęstości, pozwalający określić stężenie bakterii w reaktorze. Monitorowanie pracy osadu czynnego w oparciu o stężenie tlenu, jonów amonowych i azotanowych, umożliwia spełnienie surowych wymogów prawnych, a jednocześnie pozwala na optymalizację kosztów zużycia energii elektrycznej.

 • Sterowanie procesem napowietrzania w celu zmniejszenia zużycia energii

 • Sterowanie procesem nitryfikacji w celu redukcji azotu amonowego

 • Optymalna praca dmuchaw dzięki dokładnemu pomiarowi tlenu

Dowiedz się więcej o procesach w oczyszczalni ścieków

Proces oczyszczania ścieków ©Endress+Hauser
Oczyszczanie mechaniczne ©Endress+Hauser

Zastosowanie

Proces biologiczny

Efektywny proces biologiczny

Automatyzacja jest niezbędna do zapewnienia wydajnego i niezawodnego funkcjonowania nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Nasze opomiarowanie zmniejsza złożoność wszystkich wymaganych punktów pomiarowych w procesie napowietrzania. Opiera się ono na wielokanałowym przetworniku pomiarowym Liquiline, który może przetwarzać sygnał nawet z 8 dowolnych czujników pomiarowych. Łatwość uruchamiania, wzorcowania i przeglądów pozwala niewielkim nakładem pracy utrzymać jakość pomiaru. Dostępne wszystkie stosowane interfejsy komunikacji usprawniają integrację z systemem nadrzędnym.

Czujnik azotu amonowego w układzie sterowania procesem napowietrzania.

Usuwanie azotu amonowego

Pierwszym etapem w procesie biologicznego usuwania azotu jest nitryfikacja. Jest on dokładnie monitorowany poprzez pomiar ilości jonów amonowych. Wczesne wykrywanie zakłóceń w procesie daje operatorowi możliwość odpowiedniej, szybkiej reakcji. Od pomiaru stężenia jonów amonowych wymaga się niezawodności, wysokiej powtarzalności oraz łatwości w obsłudze. Do istotnych elementów poza ceną zakupu są również koszty eksploatacji urządzenia.

Liquiline w oczyszczalni ścieków

Tlen — podstawą procesu

Ilość doprowadzanego tlenu można kontrolować poprzez porównanie zmierzonego stężenia tlenu i jego wartości zadanej. Układ do pomiaru tlenu powinien zapewniać wiarygodne i dokładne wyniki oraz krótki czas odpowiedzi, a także być łatwy w utrzymaniu i nieczuły na wpływ pęcherzyków powietrza. Nasze czujniki optyczne i amperometryczne gwarantują wysoką wiarygodność wskazań, niskie koszty eksploatacji a także dużą łatwość montażu.

Przeglądaj naszą ofertę!

Korzyści

Endress+Hauser oferuje pełną gamę przyrządów wykorzystujących różne zasady pomiaru. W połączeniu z nowoczesnymi technologiami cyfrowymi można niezawodnie i dokładnie monitorować nawet złożone procesy oczyszczania biologicznego, jednocześnie poprawiać efektywność i ograniczać koszty. Inżynierowie naszego serwisu świadczą fachowe usługi uruchomieniowe oraz późniejsze, regularne przeglądy okresowe w całym cyklu eksploatacji.

 • 30%

  niższe koszty zużycia energii dzięki naszemu rozwiązaniu do sterowania procesem napowietrzania

 • 7000+

  patentów i wniosków patentowych

 • 10 mln

  urządzeń zainstalowanych na całym świecie