Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Dokładne oczyszczanie ścieków w Emmi

Skuteczne oczyszczanie ścieków dzięki Oxymax COS61D w biologicznym reaktorze ścieków z mleczarni

Dzięki optymalnej regulacji napowietrzania w biologicznym reaktorze ścieków (SBR) zakład przetwórstwa mleka Emmi oszczędza nawet 40–50% energii w procesach wstępnego oczyszczania ścieków.

Zrównoważone oczyszczanie ścieków w mleczarni Emmi zlokalizowanej w szwajcarskim Dagmersellen ©Endress+Hauser

Zrównoważone oczyszczanie ścieków w mleczarni Emmi zlokalizowanej w szwajcarskim Dagmersellen

Cechy i zalety

 • Oszczędność energii na poziomie 40–50% w procesie oczyszczania ścieków dzięki precyzyjnej regulacji pomp tlenu

 • Oszczędności energii w całym procesie

 • Koncepcja zrównoważonego procesu w Emmi to także długie interwały serwisowe i wysoki stopień stabilności systemów

 • Jednoczesne monitorowanie wielu punktów pomiarowych i parametrów za pomocą przetworników
  wielokanałowych

 • W produkcji biogazu można także wykorzystywać osad wysokoenergetyczny

Rolf Reichlin

Czujnik Oxymax to wytrzymałe i niezawodne urządzenie wymagające niewielu zabiegów konserwacyjnych — to czujnik najwyższej klasy.

Rolf Reichlin, Operator
Zakład oczyszczania ścieków przemysłowych, Emmi Dagmersellen, Szwajcaria

Wyzwania

Przedsiębiorstwo dokłada wszelkich starań, aby zminimalizować wpływ prowadzonej działalności na środowisko. Cele wyglądały więc następująco:

 • Zrównoważone oczyszczanie ścieków przy redukcji chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) na poziomie ponad 95%

 • wraz z istotnymi oszczędnościami energii.

Oznaczało to redukcję wysokiego poziomu ChZT wynoszącego 5000 mg/l do ok. 300 mg/l w reaktorze cyrkulacji wewnętrznej (ICR) zlokalizowanym przed SBR, a dzięki temu redukcja ChZT do ok. 15 mg/l w SBR.

Nasze rozwiązanie

Zastosowane w Emmi systemy Endress+Hauser gwarantują skuteczną oczyszczanie w SBR:

 • Cyfrowe i optyczne czujniki Oxymax COS61D zapewniają szybkie i ciągłe pomiary poziomów tlenu w ściekach.

 • Wielokanałowy przetwornik Liquiline CM44 przesyła wyniki do sterowni.

Dzięki temu proces oczyszczania przebiega w sposób niezawodny, a kosztowne dostarczanie tlenu zostaje ograniczone. Równoległe monitorowanie pH przez czujniki Orbisint CPS11D zapobiega fermentacji.