Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Optymalizacja procesu oczyszczania ścieków przemysłowych pozwalająca osiągnąć zgodność z przepisami przy niewielkich nakładach

Ścieki przemysłowe to produkt uboczny wielu procesów przemysłowych. Ich oczyszczanie stanowi nieuniknione wyzwanie dla wielu operatorów tych instalacji. Recykling i ponowne wykorzystanie ścieków jako dodatkowa działalność może przynosić oszczędności. Jest to jedyne rozwiązanie w sytuacji, gdy nie jest możliwy ich zrzut do kanalizacji lub do środowiska. Jednak rygorystyczne przepisy dotyczące bezpieczeństwa ludzi i środowiska powodują, że oczyszczanie ścieków w celu ich zrzutu jest kosztowne i skomplikowane. Nasz asortyment produktów dla oczyszczalni ścieków pozwala na optymalizację procesów z tym związanych.

W czym możemy pomóc?

Oferując pełny asortyment technologii analitycznych i rozwiązań do monitorowania ścieków, Endress+Hauser umożliwia swym klientom osiągnięcie wyższej efektywności ich oczyszczania, zapewnienie zgodności z przepisami, poprzez optymalizację następujących procesów:

 • Ponownego wykorzystania ścieków

 • Fermentacji beztlenowej

 • Oczyszczania biologicznego

 • Zagospodarowania osadów ściekowych

Aplikacje pomiarowe

Ponowne wykorzystanie ścieków

Ponowne wykorzystanie lub recykling ścieków daje podwójną korzyść: zmniejszenie poboru wody i obniżenie kosztów odprowadzania ścieków. Jednak aby ścieki mogły być bezpiecznie ponownie wykorzystane jako woda przemysłowa, należy je uzdatnić odpowiednio do ich przyszłego wykorzystania. Obejmuje to różne procesy, takie jak flotacja, sedymentacja i filtracja.

Ponowne wykorzystanie ścieków
Nasza wiedza ekspercka

Asortyment produktów Endress+Hauser pozwala na dokładny monitoring i regulację ciśnienia na wlocie oczyszczalni, jakości i przepływu ścieków, niezbędnych dla uniknięcia uszkodzenia filtrów ścieków.

Fermentacja beztlenowa

Fermentacja beztlenowa jest wydajnym procesem wstępnej obróbki ścieków o wysokim chemicznym zapotrzebowaniu tlenu (ChZT), typowym w przemyśle celulozowo-papierniczym, podczas którego część ładunku organicznego jest przetwarzana na biogaz. Efektywne zarządzanie procesem fermentacji beztlenowej polega na dokładnym monitorowaniu szeregu parametrów w trakcie całego procesu.

Fermentacja beztlenowa
Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser oferuje pełną gamę technologii monitorowania, pozwalających na kontrolę i optymalizację całego procesu fermentacji beztlenowej, w tym m.in.:

Oczyszczanie biologiczne

Często, np. w przemyśle spożywczym, w celu zmniejszenia zawartości składników organicznych po fazie fermentacji beztlenowej ścieków o wysokim ładunku organicznym, następuje faza biologicznego oczyszczania ścieków. Głównym problemem w przypadku oczyszczania biologicznego jest zapewnienie odpowiednich warunków dla procesów biologicznego oczyszczania. Kluczowe znaczenie ma tu dokładne monitorowanie takich parametrów, jak zawartość azotu amonowego, azotanów i tlenu.

Oczyszczanie biologiczne
Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser oferuje szeroki asortyment analizatorów oraz sond pomiarowych, pozwalających na dokładne monitorowanie szeregu parametrów fazy oczyszczania biologicznego:

Przeróbka osadów

Przeróbka osadów jest procesem kosztowym i skomplikowanym. Obejmuje procesy takie, jak zagęszczanie lub odwadnianie, których wydajność zależy od dokładnego monitorowania takich parametrów, jak przepływ, stężenie i gęstość zawiesiny, celem zapewnienia optymalnego zużycia dodatków i środków kondycjonujących.

Przeróbka osadów
Nasza wiedza ekspercka

Asortyment produktów Endress+Hauser obejmuje wysoko dokładne przepływomierze do pomiaru głównych parametrów, umożliwiające optymalne dozowanie środków chemicznych w procesie utylizacji osadów:

Dowiedz się więcej o oczyszczaniu ścieków przemysłowych

Oczyszczanie ścieków przemysłowych ©Endress+Hauser
Filtracja membranowa ©Endress+Hauser
Biologiczne oczyszczanie ścieków ©Endress+Hauser
Odwadnianie osadów ©Endress+Hauser
Fermentacja osadów ©Endress+Hauser

Korzyści

Na bazie naszych ponad 60-letnich doświadczeń, które zdobyliśmy dzięki współpracy z naszymi klientami z branży wodno-ściekowej, opracowaliśmy szeroką gamę technologii pomiarowych, rozwiązań dla automatyzacji oraz ofertę usług, które odpowiadają potrzebom naszych klientów. Zdajemy sobie sprawę z jednej strony ze specyfiki wyzwań związanych z optymalizacją kosztów, a z drugiej z konieczności zapewnienia jakości ścieków zgodnie z przepisami ochrony środowiska.


 • 30%

  tyle kosztów energii zużytych na proces napowietrzania można zaoszczędzić poprzez dokładniejsze sterowanie napowietrzaniem

 • 20%

  tyle wynoszą potencjalne oszczędności chemikaliów używanych do przeróbki osadów

 • 250 000

  tyle cyfrowych czujników analitycznych zainstalowano na całym świecie

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu