Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zaawansowana kontrola bioprocesów

Firma Nicro dostarcza gotowe rozwiązania dla fermentatorów

Koniec czasochłonnej analizy próbek: monitorowanie krytycznych parametrów procesów fermentacji w czasie rzeczywistym dzięki kompletnym rozwiązaniom - od aparatury po opracowanie procesu i usługi analityczne.

monitorowanie krytycznych parametrów procesów fermentacji w czasie rzeczywistym ©Endress+Hauser

Monitorowanie metabolitów inline w trakcie procesów fermentacji za pomocą spektrometrów Ramana

Wyniki

  • Bezpieczeństwo operacji i oszczędność czasu dzięki monitorowaniu metabolitów procesu inline bez konieczności pobierania próbek offline

  • Lepsza kontrola procesu prowadząca do optymalizacji produkcji i zwiększenia wydajności

  • Kompleksowy pakiet rozwiązań dla procesów fermentacji

Adriana Lepur, Kierownik Laboratorium Mikrobiologii

Monitorując bioproces online mogę dokładnie określić moment, w którym bakterie zamieniają jedno źródło węgla na inne – jest to idealny czas, aby dodać pożywkę, a przez to zwiększyć wydajność procesu.

dr Adriana Lepur, Kierownik Laboratorium Mikrobiologii
BICRO BIOCentre Ltd, Zagrzeb, Chorwacja

Problem klienta

Typowym wskaźnikiem postępu fermentacji, który pozwala na oszacowanie czasu trwania procesu, jest brak tlenu rozpuszczonego w pożywce. Aby lepiej śledzić przebieg procesu, można również monitorować gęstość optyczną i zawartość metabolitów. Zwykle stężenie metabolitów mierzy się offline, za pomocą czasochłonnych technik chromatograficznych, a to wymaga pobierania i odpowiedniego przygotowania próbek. Może to jednak stwarzać ryzyko zanieczyszczenia i skutkować utratą cennej partii.

Nasze rozwiązanie

Dzięki połączeniu specjalistycznej wiedzy firm Nicro, BIOCentre i Endress+Hauser, opracowano kompleksowy pakiet rozwiązań dla procesów fermentacji. Obejmuje on:

  • Rozwiązanie inżynierskie i projekt kompletnego systemu fermentacji autorstwa firmy Nicro

  • Analizator Raman Rxn i sonda Rxn-45 firmy Endress+Hauser

  • Usługi analityczne firmy BIOCentre wspierane przez usługi modelowania S-PACT