Opomiarowanie Stacji Uzdatniania Wody przy zakładzie produkcyjnym

Pomiary w przemyśle spożywczym

Proces produkcyjny w branży spożywczej bardzo często wykorzystuje wodę jako podstawowy składnik. Jej jakość musi podlegać rygorystycznej kontroli, bo wprowadzona jako półprodukt, ma istotny wpływ na bezpieczeństwo produkcji oraz powtarzalność produktu końcowego.

Parametry na SUW, które są kluczowe do opomiarowania:

©Endress+Hauser
  • pH - parametr ten musi się mieścić w określonym przedziale. Elektrody pH wykonane w technologii Memosens, takie jak CPS71D można kalibrować poza punktem pomiarowym za pomocą innego przetwornika (kalibracja np. w laboratorium).

©Endress+Hauser
  • Mętność - pomiary konieczne na wylocie stacji uzdatniania wody (norma wskazuje, że wartość ta nie może przekraczać 1 NTU) – idealnie nadaje się do tego czujnik Turbimax CUS52D z technologią Memosens. Jest on niewrażliwy na zagazowanie próbki (specjalny układ odgazowania usuwa bąbelki powietrza).

©Endress+Hauser
  • Śladowy węgiel organiczny (OWO) - odpowiednio oczyszczona woda po przejściu przez szereg filtrów powinna zawierać niewielkie ilości węgla organicznego. Czujnik absorbancji Viomax CAS51D z technologią Memosens umożliwia specyficzne pomiary jakościowe pod kątem zawartości związków organicznych na SUW w trybie ciągłym.

©Endress+Hauser
  • Przewodność - pomiary przewodności elektrolitycznej są szczególnie istotne w kontekście przyzakładowej elektrociepłowni. Woda kotłowa bezwzględnie musi mieć wartość znacznie poniżej 1 uS/cm, aby była bezpieczna dla obiegu wodno-parowego w instalacji. Zadanie to z powodzeniem realizują czujniki Condumax CLS15D lub CLS16D wykonane w technologii Memosens.