Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zwrot źródła radioaktywnego XM19FG

Product picture of: XM19FG

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracja

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji

Return costs of decayed sources
for Cs137 / Co60 (if
supplied by Endress+Hauser, Maulburg).
Nominal activity + source serial
number see existing certificate.