Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Memosens 2.0: Nowa odsłona przełomowej technologii czujników pomiarowych

Sprawdź jak cyfrowa technologia Memosens 2.0 upraszcza i zwiększa bezpieczeństwo procesu

Technologia Memosens zrewolucjonizowała technikę pomiarów analitycznych. Sygnały wartości mierzonych są przekształcane na sygnały cyfrowe i przesyłane do przetwornika poprzez bezstykowe złącze indukcyjne, co eliminuje zakłócenia spowodowane przez wilgoć. W razie pojawienia się zakłóceń generowany jest komunikat alarmowy: technologia Memosens zapewnia maksymalne bezpieczeństwo transferu danych, dyspozycyjność punktów pomiarowych i niezawodność procesu. Technologia Memosens 2.0 jest doskonałą bazą dla korzystania w przyszłości z usług dostępnych na platformie IIoT.

Technologia Memosens2.0 umożliwia zaawansowaną analizę cieczy we wszystkich branżach przemysłu. ©Endress+Hauser
Zdalny dostęp do chmury: Dane przesyłane z wykorzystaniem technologii Memosens są analizowane za pomocą usług dostępnych w chmurze ©Endress+Hauser
Bezpieczeństwo: Czujniki z technologią Memosens są całkowicie niewrażliwe na wpływ wilgoci, korozji i mostków solnych. ©Endress+Hauser
Bardzo prosta obsługa: kalibracja w wygodnych warunkach laboratoryjnych ułatwia obsługę. ©Endress+Hauser

Memosens dokonuje konwersji wartości mierzonych na sygnały cyfrowe i przesyła je do przetwornika za pomocą połączenia bezstykowego. W filmie pokazano, w jaki sposób Memosens usprawnia sterowanie procesem i konserwację.

Inteligentne czujniki cyfrowe z technologią Memosens: moduł elektroniki jest umieszczony w szczelnej obudowie w głowicy czujnika. ©Endress+Hauser

Korzyści

  • Technologia Memosens 2.0 pozwala na przechowywanie większej ilości danych kalibracyjnych, danych samego czujnika i danych procesowych. Zapewnia lepszą identyfikację trendów, precyzyjniejszą kontrolę procesu i jest doskonałą bazą dla realizacji w przyszłości strategii konserwacji prognozowanej oraz korzystania z usług IIoT.

  • Łatwa integracja: Technologia Memosens 2.0 oraz platforma Liquiline obsługuje szereg protokołów sieci obiektowych i interfejsów komunikacyjnych, co umożliwia łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą i systemami zarządzania aparaturą obiektową.

  • Bezpieczeństwo: Bezkontaktowa transmisja danych eliminuje wpływ wilgoci, korozji i mostków solnych, a w razie zakłóceń transmisji generowane są sygnały alarmowe. Izolacja galwaniczna gwarantuje niezakłócony pomiar i bezpieczeństwo EMC.

  • Bardzo prosta obsługa: kalibracja w wygodnych warunkach laboratoryjnych, złącze bagnetowe, opcja plug & play z automatycznym rozpoznawaniem czujnika.

  • Niższe koszty eksploatacyjne: Łatwa wymiana czujnika w punkcie pomiarowym na inny, kalibrowany fabrycznie skraca czas przestoju instalacji, a regularna regeneracja wydłuża trwałość czujników.

Memosens 2.0 to nowsza wersja technologii Memosens, która zachowuje wszystkie korzyści związane z tą technologią. Umożliwia zapis 8-krotnie większej ilości danych, np. historii kalibracji i macierzy obciążeń, co stanowi bazę dla realizacji strategii konserwacji prognozowanej oraz korzystania z usług IIoT. Może być stosowana w obszarach zagrożonych wybuchem, ponieważ wszystkie czujniki z dopuszczeniem Ex mogą być podłączone do wszystkich przetworników Liquiline posiadających odpowiednie dopuszczenia. Czujniki Memosens 2.0 są kompatybilne wstecznie, co umożliwia szybką integrację z istniejącymi systemami.