Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Bezpieczna analiza ChZT analizatorami Liquiline System CA80COD

Mierzone parametry pod kontrolą – Liquiline System CA80

Analizatory kolorymetryczne wraz z systemami kondycjonowania prób dla rzetelnego badania płynnych mediów różnego rodzaju.

Aktualnie zmierzyć z użyciem analizatorów możemy wiele różnych wskaźników. Dla przykładu chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) to najczęściej stosowany parametr do określania ładunku organicznego ścieków przemysłowych. Zarówno w przypadku komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków, sprawność usuwania ładunku oraz wartości graniczne na wylocie z obiektu mają kluczowe znaczenie. Według aktualnych wymagań prawnych, niezwykle ważne jest, aby monitoring tego parametru prowadzony był cyklicznie, a jego rezultaty udokumentowane.

Korzyści

 • W większości analiz uznane metody pomiarowe stosowane w analizatorach Liquiline System CA80 umożliwiają bezpośrednie porównywanie rezultatów z badanego medium wprost z wynikami laboratoryjnymi.

 • Kompleksowa oferta zawierająca również system przygotowania próbki.

 • Precyzyjnie mierzone wartości, dzięki dokładnemu dozowaniu poprzez bariery świetlne.

 • Najwyższy poziom bezpieczeństwa, dzięki programowo kontrolowanej pokrywie reaktora i wszystkich elementów ogrzewanych.

 • Zaawansowane funkcje diagnostyczne i dokumentowanie procesów ze zdalnym dostępem do analizatorów Liquiline System CA80.

Liquiline System CA80COD to analizator procesowy wykorzystywany przy oczyszczaniu ścieków, który zachowuje najwyższą dyspozycyjność i rzetelność pomiaru dzięki funkcjom automatycznego czyszczenia i kalibracji. Te cechy są wspólne dla wszystkich analizatorów z oferty Endress+Hauser. Automatyzacja pomiarów jest równoległa z uproszczeniem obsługi układów służących do ich realizacji.

Rozwiązanie szyte na miarę

Bez potrzeby interwencji, a w przypadku wyposażenia w opcjonalne moduły komunikacji, jak np. webserwer, użytkownik ma możliwość zdalnego wglądu w pracę dowolnego analizatora Liquiline System CA80 w każdym momencie. Natomiast rozszerzone moduły diagnostyczne pozwalają na błyskawiczne określenie przyczyny wystąpienia problemu w badanych próbkach i równie szybkie jego rozwiązanie. Wszelkie zabiegi konserwacyjne mogą być ponadto odpowiednio wcześniej zaplanowane, zwiększając dostępność pomiaru oraz jednocześnie zmniejszając nakłady na bieżącą obsługę.

Szybka integracja z procesem

Systemy pomiarowe Liquiline CA80 oferują proste sposoby integracji z instalacją, w celu uzyskania jednorodnych i reprezentatywnych próbek. Wersje samozasilające pobierają próbki z zewnętrznego naczynia odbiorczego. Natomiast opcjonalne filtry przeznaczone są do zastosowań zanurzeniowych. Z kolei parametry jak TP (fosfor całkowity) lub COD (chemiczne zapotrzebowanie na tlen) pracują zazwyczaj w instalacjach bypassowych, zawierających odpowiednie Y-strainery.

Zalety:

 • Bezpośrednio porównywalne wyniki z metodą laboratoryjną, dla pełnej zgodności.

 • Automatyczna kalibracja i czyszczenie dla zmniejszenia potrzeb konserwacji.

 • Prosty i wygodny transfer danych pomiarowych, poprzez protokoły komunikacji.

 • Precyzyjne dozowanie próbek oraz reagentów, dla ich minimalnego zużycia.

Wymagania prawne - przypadek ChZT

Dzięki ChZT (chemiczne zapotrzebowanie na tlen) jesteśmy w stanie określić ilość zanieczyszczeń obecnych w wodach powierzchniowych i ściekach przemysłowych, dlatego jest on wykorzystywany w pomiarach i ma kluczowe znaczenie zarówno z punktu widzenia aktualnych wymagań prawnych, jak również ze względu na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska naturalnego. Polskie przepisy regulują dopuszczalny poziom ChZT w oczyszczonych ściekach przemysłowych, które są zrzucane do odbiornika. Weryfikacja jakości ścieków przemysłowych i ewentualnych przekroczeń przeprowadzana jest przez WIOŚ.

Od sierpnia 2018 r. inspektorzy mogą prowadzić kontrole przez całą dobę i bez wcześniejszego zawiadomienia. Wzmocnione zostały także uprawnienia inspekcji w zakresie wzywania i przesłuchiwania osób, a także nakazywania natychmiastowego wstrzymania ruchu lub uruchomienia instalacji lub urządzenia. Nowe przepisy przeciwdziałają również, uniemożliwianiu i utrudnianiu wykonywania obowiązków przez inspektorów. Organ kontrolujący może wymierzyć karę pieniężną w wysokości nawet do 100 tys. złotych, pod rygorem natychmiastowej wykonalności.

Więcej informacji o obowiązującej ustawie >>>

Analizator Liquiline System CA80COD ©Endress+Hauser
Analizator Liquiline System CA80COD ©Endress+Hauser

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu w cieczy można określić poprzez zastosowanie rozkładu chemicznego i termicznego oraz kolorymetrycznej metody pomiarowej. Film przedstawia metodę pomiaru.

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy o fakcie przetwarzania Państwa danych osobowych. Więcej informacji o tym, jak spełniamy wymogi RODO, znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności Endress+Hauser. >>>

 • Produkty podstawowe

 • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty standardowe

 • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty zaawansowane

 • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty specjalistyczne

 • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Do pobrania

  System Liquiline CA80COD - Ładunek organiczny pod kontrolą