Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Heartbeat Technology w pomiarach pH i przewodności

Heartbeat Technology w pomiarach pH, przewodności i stężenia

Poznaj innowacyjne usprawnienia w planowaniu obsługi i przeglądów

Korzyści

 • Większa dyspozycyjność instalacji produkcyjnej: Heartbeat Diagnostyka służy do realizacji – bez zatrzymywania pomiaru - wewnętrznych testów systemu z przetwornikiem Liquiline oraz elektrodami Memosens i bieżącego informowania o ich wynikach w sposób czytelny i jednoznaczny.

 • Weryfikacja Heartbeat obwodu pomiarowego pH, przewodności lub stężenia nie wymaga demontażu z instalacji – zyskaj większy komfort pracy i poświęć zaoszczędzony czas na inną aktywność.

 • Raporty z Weryfikacji Heartbeat, wydrukowane bezpośrednio z Liquiline, dokumentują dyspozycyjność obwodu pomiarowego i brak konieczności jej obsługi lub przeglądu.

 • Heartbeat Monitoring umożliwia - na bazie analizy trendów sygnałów wewnętrznych - identyfikację długoterminowego oddziaływania procesu na kondycję elektrod - z wyprzedzeniem zaplanujesz czynności obsługowe dostosowując je do kalendarza postojów zakładu.

 • Z myślą o inspektorach nadzoru ds. bezpieczeństwa w zakładzie raport z Weryfikacji Heartbeat zawiera wartości MTBF (szacunkowy, średni czas bezawaryjnej pracy) i MTTR (szacunkowy czas do następnej konserwacji) obliczone na podstawie bieżących parametrów zużycia elektrody.

Systemy Endress+Hauser do analizy fizykochemicznej cieczy, dzięki innowacjom potrafią więcej, niż tylko mierzyć. Wiedza o m.in. kondycji elektrody zwilżanej przez ciecz procesową, o sprawności toru do przetwornika i o wiarygodności jego wyjść sygnałowych, a także potwierdzenie poprawności kalibracji jest bezcenna. Na tej podstawie służby w zakładzie chemicznym planują obsługę i przeglądy. Czynności te są niezbędne z uwagi na specyfikę działania elektrod, których precyzyjnie wykonane elementy są w kontakcie z cieczami m.in. toksycznymi, żrącymi i oblepiającymi. Ryzyko usterek i błędów jest względnie duże.

©Endress+Hauser

Miarodajna diagnostyka ułatwia zarządzanie cyklem życia tych obwodów pomiarowych. Dodatkowym atutem będzie możliwość wydruku na każde żądanie raportu z weryfikacji bez konieczności demontażu i sprawdzeń w warsztacie. Raport ten dokumentuje stan systemu pomiarowego dla technologów, kontrolerów jakości, pracowników laboratorium zakładowego i inspektorów nadzoru ds. bezpieczeństwa.

Poznaj Heartbeat Technology w pomiarach pH, przewodności i stężenia. Jest to odpowiedź Endress+Hauser na oczekiwanie uzyskiwania najwyższej jakości produkcji i bezpieczeństwa prowadzenia procesów technologicznych w branży chemicznej.

Po pierwsze – Heartbeat Diagnostyka

Służy ona do wykonania – bez zatrzymywania pomiaru - testów diagnostycznych przetwornika Liquiline i elektrod Memosens. Ocenie podlegają m.in.:

• jakość sygnału, trend zmian i zasilanie – rośnie szansa na wykrycie m.in. oblepienia, stłuczenia lub zatrucia systemu referencyjnego elektrody pH, usterki cewki w sondzie do indukcyjnego pomiaru przewodności bądź stężenia,
• temperatura pracy elektrody – możliwe będzie rozpoznanie jej przegrzania,
• odchyłki od punktu zerowego kalibracji i nachylenie jej charakterystyki – zaplanuj wymianę lub ponowną kalibrację elektrody,
• liczba godzin pracy elektrody i ilość kalibracji,

i wiele innych.

©Endress+Hauser

Po drugie – Heartbeat Weryfikacja

Zainicjuj ją bez demontażu. Wartości pomiarowe nie będą zamrożone. System wykona sekwencję testów diagnostycznych. Ich wyniki w czytelnej formie (test "zaliczony” lub "niezaliczony”) znajdą się w raporcie, drukowanym wprost z Liquiline do pliku pdf ze znacznikiem daty i czasu, TAG/KKS i numerami seryjnymi elementów systemu. Raport zawiera wartości MTBF i MTTR obliczone z bieżących parametrów zużycia elektrody. Aby obniżyć ryzyko postoju instalacji, Weryfikacji Heartbeat podlegają wyjścia sygnałowe z przetwornika. Badana jest sprawność przetworników C/A poprzez zadawanie wartości losowej z zakresu pomiarowego i odczyt wyniku na wyjściach.

©Endress+Hauser

Po trzecie – Heartbeat Monitoring

Umożliwia on - na bazie trendów sygnałów wewnętrznych w systemie z Liquiline i Memosens - identyfikację długoterminowego oddziaływania procesu na kondycję elektrod pH, przewodności lub stężenia. Na tej podstawie użytkownik z wyprzedzeniem zaplanuje czynności, dostosowując je do kalendarza postojów zakładu, Dostaje też szansę na skorygowanie technologii produkcji, aby poprawić jakość szarży i/lub zwiększyć bezpieczeństwo. Wyniki analizy Heartbeat Monitoring są dostępne jednocześnie na lokalnym wskaźniku LCD przetwornika Liquiline, jak również za pośrednictwem m.in. Ethernet, Profibus DP, Modbus RTU lub HART dla systemu DCS/PLC.

©Endress+Hauser

Sięgnij po więcej - Heartbeat Technology

Do przepływomierzy Proline oraz radarowych sond poziomu Micropilot i Levelflex dołączają układy do analizy fizykochemicznej cieczy z Liquiline i Memosens. Wszystkie te urządzenia łączy nie tylko najwyższa jakość i trwałość, ale również Heartbeat Technology. W zakładach chemicznych i w branży naftowo-gazowej możliwe jest wydłużenie okresów między kalibracjami, weryfikacja pomiaru na żądanie z wydrukiem raportu bezpośrednio z przetwornika oraz dostosowanie przeglądów do terminów zaplanowanych remontów. Technologia przyszłości - pomocna w zwiększaniu dyspozycyjności i bezpieczeństwa instalacji produkcyjnej - jest już w Twoim zasięgu.

Liquiline CM442 ©Endress+Hauser
Spójność danych pomiarowych pH, przewodności i stężenia między procesem a laboratorium ©Endress+Hauser

Przetestuj Heartbeat Technology w pomiarach pH, przewodności i stężenia

Do pobrania

  Pomiary pH.pdf

  CP01119D_Heartbeat_Technology_web.pdf

  Magazyn klientów - Kurier Chemiczny.pdf