Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Panele analityczne

Modułowe rozwiązania panelowe dla rzetelnego i bezpiecznego monitoringu wody we wszystkich gałęziach przemysłu.

Panele analityczne to idealne rozwiązanie zawsze, gdy bezpośredni montaż urządzeń pomiarowych w procesie jest utrudniony lub niepożądany. Sa wyposażone w cyfrową technologię Memosens zapewniającą wszystkie sygnały pomiarowe dla kontroli procesu i diagnostyki. Różnorodność sposobów dostarczenia próbki i możliwych parametrów umożliwia doskonałe dopasowanie do wszystkich procesów. Panele ponadto cechuje łatwość w ich instalacji, uruchomieniu i obsłudze. Dzięki modułowej konstrukcji mogą być elastycznie łączone, na miarę aktualnych potrzeb.

Modułowe rozwiązanie panelowe dla rzetelnego i bezpiecznego monitoringu wody we wszystkich gałęziach przemysłu. ©Endress+Hauser

Panele pomiarowe zapewniają wszystkie niezbędne sygnały pomiarowe dla kontroli procesu i diagnostyki.

Korzyści

 • Specyficzne, dostosowane do aplikacji, rozwiązania

 • Rzetelne działanie i bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i standardami europejskimi

 • Optymalne wykorzystanie przestrzeni

 • Rozwiązanie modułowe, o dużuch możliwościach rozbudowy i łatwe w modernizacji

 • Wysoka dostępność pomiaru, wygodna kalibracja i przyjazna użytkownikowi obsługa dzięki technologii Memosens

 • Jeden wielokanałowy przetwornik pomiarowy Liquiline dla wszystkich parametrów

Wygodna obsługa i skrócone przestoje

W zależności od Twojego procesu, napływ próbki dociera poprzez bypass linii głównego rurociągu lub poprzez oddzielną pompę. Każdy punkt pomiarowy ma bezpośrednie połączenie ze "źródłem" próbki, które dodatkowo może być zaadoptowane pod względem konkretnych parametrów i odłączone na czas prac obsługowych. Wszystko to razem składa się na uproszczoną strategię konserwacji na miejscu, z minimalnym czasem przestoju w pomiarach.

Minimum nakładów, maksimum bezpieczeństwa procesu

Wszystkie panele mogą być wyposażone w wielokanałowe elastyczne przetworniki pomiarowe Liquiline. Dzięki temu, zastosowanie fabrycznie kalibrowanych czujników z technologią Memosens znacząco redukuje nakłady pracy wewnatrz Twoich procesów. Co więcej, przemyślana koncepcja pracy zapewnia najwyższą przyjazność obsługi i bezpieczeństwo procesu.

Pomiary szerokiego spektrum parametrów

 • pH/ORP

 • Przewodność

 • Stężenie tlenu rozpuszczonego

 • Mętność

 • Chlor

 • Azotany

 • Parametry sumaryczne (BZT, ChZT, OWO, SAK)

 • Pomiary barwy i fotometryczne

Inne parametry na żądanie.

Zastosowania

Panele analityczne monitorują szeroki zakres parametrów we wszystkich gałęziach przemysłu oraz w zakresie mediów użytkowych, na przykład w poniższych aplikacjach:

 • Woda procesowa

 • Zarządzanie wodą – nadzór nad ściekami

 • Monitoring zrzutów

 • Procesy odsalania wody morskiej

 • Monitoring odwróconej osmozy

 • Monitoring chlorowania i dechloryzacji

 • Monitoring odcieków (ze składowisk odpadów)

 • Monitoring wody powierzchniowej

 • Produkcja napojów

 • Chemiczne procesy przetwarzania pulpy

Do pobrania