Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Budowa sieci przemysłowych

Zmniejsz ryzyko i wydatki inwestycyjne współpracując z kompetentnym partnerem w zakresie komunikacji cyfrowej

Obecnie urządzenia sieciowe dostarczają ważnych danych z urządzeń pomiarowych, pozwalających na ich lepszą eksploatację i konserwację. W projektach związanych z komunikacją sieciową niezbędna jest głównie specjalistyczna wiedza związana z projektowaniem sieci i integracją urządzeń pomiarowych. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie projektowania, doboru, montażu, uruchomienia i konserwacji sieci, celem zapewnienia jej wydajności.

Wsparcie w cyklu życia instalacji produkcyjnej

Aby zapewnić wydajność instalacji produkcyjnej, oferujemy specjalistyczne usługi na każdym etapie cyklu jej życia. Pomagamy w doborze technologii, komponentów i urządzeń, projektowanie sieci, zgodnie z własnymi wytycznymi oraz pełną integracja urządzeń z rozproszonymi systemami sterowania (DCS) jak i systemami zbudowanymi na bazie sterowników programowalnych (PLC). Na etapie eksploatacji oferujemy weryfikacje, audyty, umowy serwisowe i szkolenia. Nasz międzynarodowy zespół pracuje według najwyższych standarów i zapewnia pełną dokumentację.

Korzyści

  • Niższe nakłady inwestycyjne: niższe koszty projektu dzięki najnowocześniejszej technologii i doświadczeniu w realizacji projektów

  • Szybka i pozbawiona ryzyka integracja urządzeń z systemami DCS lub PLC

  • Urządzenia dostarczają cennych informacji, potrzebnych do optymalizacji pracy systemu i obniżenia kosztów obsługi

  • Zarządzanie bazą zainstalowanych urządzeń (Plant Asset Management) uwzględnione już w fazie projektu

  • Transfer wiedzy poprzez odpowiednie szkolenia dostosowane do potrzeb, uwzględniające zagadnienia teoretyczne i ćiwczenia praktyczne

Do pobrania