Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Automatyzacja sieci wodociągowej dzięki Netilion Network Insights

Dla maksymalnej przejrzystości przepływów wody w sektorze wody pitnej i ścieków

Dzięki Netilion Water Network Insights można zoptymalizować procesy w całym cyklu wodnym, w którym czujniki gromadzą cenne informacje.

 • Pomiary przy pobieraniu i uzdatnianiu wody

 • Jakość i ilość wody w całej sieci wody pitnej

 • Pomiary napływu i odpływu w zakładach przemysłowych i oczyszczalniach ścieków

 • Odpady z oczyszczonych ścieków itp.

Dzięki naszemu rozwiązaniu, pomiary ze wszystkich etapów procesu są rejestrowane i wyświetlane w indywidualnie dostosowanej wizualizacji.

Skuteczne monitorowanie procesów

 • Ograniczenie ręcznych pomiarów i pobierania próbek wymagających długich podróży w celu gromadzenia danych poprzez kompleksową wizualizację

 • Zarządzanie dostępnością wody poprzez prognozowanie jej zużycia

 • Redukcja wody niedochodowej poprzez monitorowanie wartości minimalnych w nocy

 • Większa wydajność i szybkość działań związanych z eksploatacją i konserwacją dzięki ukierunkowanym powiadomieniom o nieprawidłowym działaniu

Korzyści

 • Maksymalizacja przejrzystości poprzez ciągłe monitorowanie parametrów ilościowych i jakościowych przez 24 godziny na dobę

 • Zgodność z wymogami prawnymi poprzez weryfikację przepływomierza w chmurze z wykorzystaniem technologii Heartbeat Technology

 • Kompleksowa wizualizacja wszystkich danych bez względu na czas i miejsce