Zarządzanie projektami z preferowanym dostawcą

Współpraca z jednym partnerem posiadajacym kompletną ofertę

Głównymi elementami zarządzania projektem są realizacja zgodnie z terminem, zgodność z założonym budżetem oraz jakość wykonanych instalacji. Zagadnienia te dotyczą modernizacji czy budowy nowych obiektów branży wodno-ściekowej. Aparatura pomiarowa może być jedynie niewielką częścią całego projektu, jednak poprawność wskazań i ich stabilność jest kluczowym elementem dla długofalowego funkcjonowania procesu. Korzystając z usług preferowanego dostawcy aparatury kontrolno– pomiarowej jakim jest Endress+Hauser, cała procedura doboru metod oraz technologii pomiarowych jest znacznie łatwiejsza.

Zaufany partner przy realizacji projektów na całym świecie

Nawiązanie współpracy z Endress+Hauser jako preferowanym partnerem przynosi wiele korzyści. Pełnimy rolę podmiotu odpowiedzialnego za wszystkie stosowne usługi, gwarantując optymalną realizację projektu. Jesteśmy fachowym partnerem od etapu tworzenia dokumentacji technicznej po fazę eksploatacji. Nasza oferta spełnia wszystkie wymagania w zakresie skutecznego zarządzania projektem:

 • Kompleksowa oferta urządzeń pomiarowych oraz usług serwisowych

 • Doświadczeni pracownicy, których wiedza pozwala zredukować liczbę zmian aby zrealizować projekt w terminie

 • Standaryzacja oferty pozwalająca ograniczyć odstępstwa i uprościć realizację oraz zredukować koszty eksploatacji

 • Kompleksowa oferta usług serwisowych świadczonych przez cały okres trwania projektu

Nasze podejście do zarządzania projektem

Tradycyjne podejście do zarządzania projektem ©Endress+Hauser

Tradycyjne podejście do zarządzania projektem polegające na korzystaniu z usług wielu dostawców wprowadza niepotrzebną złożoność.

Współpraca z nami pomaga zapewnić spójność. ©Endress+Hauser

Współpraca z nami jako profesjonalnym partnerem projektowym pomaga zachować spójność, nawet jeśli w projekcie uczestniczą inni dostawcy.

Oferujemy kompleksowe opomiarowanie oraz usługi serwisowe. ©Endress+Hauser

Jako główny, preferowany dostawca, możemy spełniać konkretne wymagania projektowe, dobierając odpowiedni pakiet przyrządów pomiarowych oraz uslug serwisowych.

Wszystko z jednego źródła

Zarządzanie projektami

Korzyści ze współpracy z preferowanym dostawcą

Korzystanie z usług wielu dostawców aparatury pomiarowej w naturalny sposób zwiększa stopień skomplikowania projektu — wiąże się z rozpatrywaniem wielu ofert, komunikacją z wieloma osobami oraz koordynacją różnych procesów. Skutkuje to większymi nakładami pracy, a nawet ryzykiem przekroczenia terminów czy budżetu. Korzystanie z usług Endress+Hauser jako preferowanego partnera oznacza, że całość zagadnienia aparatury kontrolno-pomiarowej — od przetworników oraz czujników pomiarowych przez komponenty systemu, akcesoria montażowe po usługi serwisowe — będzie zapewnione w ramach jednej kompleksowej oferty.

Projektowanie

Wsparcie na etapie tworzenia dokumentacji technicznej

Zaangażowanie na wczesnym etapie, zintegrowane zespoły i przejrzysta komunikacja to zalety współpracy z preferowanym dostawcą. Pozwalają one zredukować koszty i wyeliminować zagrożenia. Głównym powodem jest to, że podczas początkowej fazy planowania nadal można omawiać różne rozwiązania techniczne. Pozwala to unikać wprowadzania zmian w ostatniej chwili i uzyskać pewność, że już od samego początku wybrano najlepszą technologię.

Usługi świadczone podczas eksploatacji

Jesteśmy do dyspozycji również po zakończeniu realizacji

Po zakończeniu projektu nadal możesz korzystać ze wsparcia Endress+Hauser przez cały okres eksploatacji. Taka kompleksowa obsługa przez preferowanego dostawcę redukuje przestoje czy nieporozumienia, które występują przy korzystaniu z usług wielu dostawców. Na przykład, łatwo i wszędzie dostępna dokumentacja gwarantuje oszczędność czasu. Korzystając z usług serwisowych masz komfort, iż ten sam Inżynier Serwisu doradzi oraz sprawdzi wszystkie urządzenia pomiarowe na zainstalowane obiekcie.

Przeglądaj naszą ofertę!

Korzyści

Korzystanie z usług Endress+Hauser jako preferowanego dostawcy skutkuje przy zarządzaniu projektami płynniejszą realizacją, oraz redukuje koszty generowane podczas całego okresu eksploatacji instalacji. Możesz również polegać na dogłębnej wiedzy branżowej naszych ekspertów, a także ich doświadczeniu w zarządzaniu projektami. Dzięki temu na pewno uda Ci się dotrzymać terminów z harmonogramów i nie przekroczysz budżetu.

 • 4 tygodnie

  krótszy termin realizacji projektu dzięki elektronicznej wymianie danych - przy założeniu 800 zamówionych urządzeń - w porównaniu do tradycyjnej metody.

 • 80%

  oszczędności czasu potrzebnego na przygotowanie dokumentacji technicznej (np. rysunków CAD) przy skorzystaniu z naszego narzędzia projektowego - przy założeniu 800 wprojektowanzch urządzeń - w porównaniu do tradycyjnej metody.

 • 25 000

  US oszczędności na częściach zamiennych przy współpracy z nami jako partnerem MIV w przypadku projektu z oprzyrządowaniem o wartości 700 000 USD.