Bezpieczeństwo dostaw wody

Spełnienie wymogów wodno- prawnych i zarządzanie ryzykiem w procesie uzdatniania wody pitnej

Rosnąca liczba ludności na świecie, uprzemysłowienie oraz zmiany klimatu nasilają problem niedoboru wody. Pobór wody głębinowej oraz powierzchniowej musi być kontrolowany, aby uniknąć nieodwracalnego uszkodzenia lokalnego bilansu wodnego. Jednocześnie pojawiają się nowe mikro- zanieczyszczenia jak medykamenty czy hormony utrudniające produkcję wody pitnej. Skutkuje to bardziej złożonymi procesami uzdatniania, które wymagają dokładnego monitorowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa w produkcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Nasza oferta

Światowa Organizacja Zdrowia zainicjowała wdrożenie systemów zarządzania ryzykiem. Opracowane zostały plany bezpieczeństwa, których celem jest zmniejszenie ryzyka skażenia wody podczas poboru, uzdatniania i dystrybucji. Nieodzownym elementem jest okresowa weryfikacja pracy przyrządów pomiarowych, przemyślany harmonogram konserwacji oraz właściwe dokumentowanie. Zaawansowany system zarządzania jakością, wymaga wysokiego poziomu automatyzacji procesów i oprzyrządowania online. Endress+Hauser oferuje:

 • Kontenery monitorujące jakość wód powierzchniowych

 • Duży wybór produktów do większości punktów pomiarowych w procesach uzdatniania wody

 • Panele pomiarowe do wykonywania analizy online jakości wody

 • Audyty instalacji w celu identyfikacji krytycznych punktów kontrolnych, optymalizacja eksploatacji urządzeń pomiarowych

Schemat procesu uzdatniania wody

Uzdatnianie wody pitnej ©Endress+Hauser
Ujęcie wody ©Endress+Hauser
Napowietrzanie ©Endress+Hauser
Wytrącanie manganu i żelaza ©Endress+Hauser
Flokulacja i sedymentacja ©Endress+Hauser
Filtr piaskowy ©Endress+Hauser
Demineralizacja z wymianą jonową ©Endress+Hauser
Filtracja membranowa ©Endress+Hauser
Zbiornik wody czystej ©Endress+Hauser
Wyjscie ze stacji uzdatniania / dystrybucja ©Endress+Hauser

W jaki sposób możesz zapewnić bezpieczną dostawę wody?

Monitorowanie wód powierzchniowych

Monitoring rzek przed ujęciem wody

Kontenery pomiarowe produkcji Endress+Hauser powstają w oparciu o wieloletnie doświadczenie w dziedzinach przyrządów online analizy fizyko-chemicznej oraz zarządzania projektami. Kontenery uzbrajamy w dowolna konfigurację urządzeń służących do przygotowania i analizy próbki, jeśli to konieczne posiłkujemy się aparatami od innych dostawców. Posiadamy doświadczenie w konstruowaniu i projektowaniu kontenerów dostosowanych do potrzeb aplikacji, w tym odrębnych punktów pomiarowych z niezależnym źródłem zasilania, układów do zdalnej rejestracji danych oraz integracji z istniejącymi systemami monitoringu.

Łatwa konserwacja i obsługa dzięki Memosens

Technologia Memosens w krytycznych punktach pomiarowych

Wysoka dokładność pomiaru jest niezbędna do bezpiecznego monitorowania krytycznych punktów kontrolnych. Dlatego właśnie Endress+Hauser oferuje cyfrowe czujniki oparte na technologii Memosens. W głowicy tych inteligentnych czujników zintegrowaliśmy pamięć, przechowującą dane procesowe, dzięki czemu można je wzorcować bez przerywania procesu lub wygodnie w laboratorium. Dzięki autodiagnostyce czujnik określa potrzebę dokonania czynności eksploatacyjnych.

Platforma Liquiline

Platforma urządzeń do analizy online

Platforma Liquiline idealnie nadaje się do wszystkich aplikacji analizy cieczy i stanowi solidną podstawę naszych nowoczesnych przetworników pomiarowych, analizatorów odczynnikowych i aparatów do poboru prób. Ujednolicony sposób działania wszystkich produktów gwarantuje łatwą obsługę i zabezpiecza proces przed błędami ludzkimi wynikającymi z niepoprawnej eksploatacji. Urządzenia z platformy Liquiline oparte się na standardowych podzespołach, co pozwala na unifikację zapasu części zamiennych.

 • Unifikacja obsługi urządzeń, daje komfort i pewność w eksploatacji

 • Funkcja automatycznego rozpoznawania czujnika przyspiesza uruchamianie

Bezpieczna dystrybucja wody

Bezpieczna dystrybucja wody

Pomiar przepływu w sieci wodociągowej jest obok pomiaru ciśnienia podstawowym parametrem kontrolnym. Dzięki tym pomiarom możliwe jest wykrywanie nieszczelności, zarządzanie pompami oraz bilansowanie ilości dystrybuowanej wody.

 • Kompletne portfolio przepływomierzy elektromagnetycznych przeznaczonych do zastosowań w branży wodociągowej

 • Odporność na korozję, potwierdzona na zgodność z normą PN-EN ISO 12944, zapewnia trwałość przy pracy pod powierzchnią gruntu

 • Weryfikacja wiarygodność pomiaru na żadanie zaawansowanej dzięki funkcji automatycznej diagnostyki zgodnej z PN-EN ISO 9001

 • Zmniejszenie kosztów instalacji dzięki unikatowej koncepcji luźnych kołnierzy

Przeglądaj naszą ofertę!

Korzyści

Czysta woda pitna jest niezbędna do życia. Dlatego na operatorach stacji uzdatniania wody spoczywa ogromna odpowiedzialność. Potrzebują zatem partnera godnego zaufania. Endress+Hauser to firma rodzinna działająca na rynku od ponad 60 lat. Skupiamy się na tworzeniu trwałych relacji z klientami z całego świata.

 • 40%

  dłuższy okres eksploatacji czujników z Memosens

 • 250 000

  czujników Memosens zainstalowanych na całym świecie

 • 60+

  lat doświadczenia w dziedzinie aparatury pomiarowej