Zabezpiecz instalację przed nagłym postojem

Przetwornik temperatury iTEMP TMT82 z redundancją sygnału poprawi bezpieczeństwo i zapewni ciągłość pracy instalacji przemysłowej

Przetwornik temperatury iTEMP® TMT82 jest wyposażony w dwa wejścia do pomiaru temperatury. Można do nich podłączyć różne czujniki rezystancyjne oraz termopary. Sygnały z czujników są przetwarzane na wartość mierzonej temperatury. Sygnał pomiarowy przesyłany jest dalej za pomocą pętli prądowej 4…20 mA oraz nałożonego sygnału cyfrowego HART®. Funkcja redundancji sygnału automatycznie przełącza źródło sygnału pomiarowego na sprawny pomiar w przypadku uszkodzenia jednego z czujników. Podczas przełączania sygnał prądowy pozostaje ciągły, zapewniając bezpieczeństwo i utrzymanie w ruchu instalacji.

Czym wyróżnia się przetwornik temperatury iTEMP® TMT82?

©Endress+Hauser

Przetwornik temperatury iTEMP® TMT82 rozpoznaje sygnały pomiarowe z dużej liczby czujników rezystancyjnych oraz termopar. Dzięki temu jest chętnie stosowany w energetyce, chemii, branży spożywczej oraz wielu innych branżach przemysłu. Czujniki rezystancyjne można podłączyć 2-, 3- lub 4- przewodowo, co umożliwia kompensację rezystancji przewodów i zwiększa dokładność pomiaru. Funkcje diagnostyczne wbudowane w oprogramowanie przetwornika stale monitorują sygnał pomiarowy z czujników. Jeżeli wykryją przerwę lub zwarcie w obwodzie pomiarowym, natychmiast sygnalizują usterkę czujnika.

Funkcja redundancji sygnału...

Funkcja redundancji sygnału otrzymuje informację o uszkodzeniu czujnika i zamraża ostatnią prawidłową wartość temperatury podawaną na wyjście prądowe przetwornika. Następnie przełącza źródło sygnału pomiarowego na sprawny czujnik. Wyjście prądowe przetwornika zachowuje ciągłość w czasie przełączania. Zmiana źródła sygnału jest niezauważalna dla systemu automatyki, co zabezpiecza przed nagłym postojem instalacji. Informacja o uszkodzeniu czujnika jest sygnalizowana na wyświetlaczu i przesyłana sygnałem cyfrowym HART 7 z rozszerzeniem „bezpieczny HART”. Natychmiast po wymianie uszkodzonego czujnika przetwornik powraca do normalnej pracy.

Jak zastosować przetwornik temperatury TMT82 i poprawić bezpieczeństwo

©Endress+Hauser

1. Czujniki temperatury (RTD – rezystancyjne, TC – termopary)

2. Przewody podłączeniowe czujników rezystancyjnych (np. 3-przewodowe)

3. Komunikacja pętlą prądową 4…20 mA z protokołem „bezpieczny HART®”

4. Przewody termoparowe

5. Układ logiczny realizujący głosowanie 1 z 2 pomiędzy czujnikiem rezystancyjnym i termoparą: każdy z przetworników umożliwia odczytanie dwóch wartości pomiarowych z użyciem rozszerzenia „bezpieczny HART®”

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

TÜV SÜD potwierdza wysoki poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 3

Przetwornik iTEMP® TMT82 zbudowano z myślą o bezpieczeństwie, stosując wymogi normy IEC 61508:2010. Niezależna zewnętrzna jednostka certyfikująca TÜV SÜD zweryfikowała urządzenie z uwzględnieniem metodyki FMEDA. W wyniku weryfikacji wydała certyfikat zgodności z wymogami IEC 61508:2010. iTEMP® TMT82 umożliwia uzyskanie poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 3 z zachowaniem homogenicznej redundancji. Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 3 pozwala znacząco obniżyć prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego. Dzięki temu zwiększysz bezpieczeństwo i zapewnisz ciągłość pracy instalacji.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Przetworniki iTEMP® TMT82 w obudowie głowicowej i w obudowie na szynę TH35 ©Endress+Hauser

Przetworniki iTEMP® TMT82 w obudowie głowicowej (po lewej) i w obudowie na szynę TH35 (po prawej).