FieldCare 2.07.00

Pierwsze oprogramowanie FDT certyfikowane przez FDT Group

Dobra wiadomość - nowa wersja oprogramowania FieldCare jest nie tylko pierwszym oprogramowaniem FDT, które przeszło test zgodności Grupy FDT. Nowy FieldCare oferuje też pełne wsparcie dla protokołu komunikacyjnego FOUNDATION Fieldbus.

Nowa wersja FieldCare

© 2003 FDT Group, all rights reserved

Nowa wersja FieldCare oferuje pełne wsparcie dla urządzeń i komunikacji FOUNDATION FieldBus. Dystrybucja zawiera pierwszą, oficjalną bibliotekę DTM dla urządzeń Endress+Hauser w wersji FF.

Dzięki FieldCare 2.07.00 urządzenia HART, Profibus oraz FOUNDATION Fieldbus mogą być konfigurowane przy użyciu dedykowanych sterowników DTM.

Dodatkowo, FieldCare 2.07.00 oferuje możliwość integracji i obsługi wszystkich zarejestrowanych urządzeń HART oraz FOUNDATION Fieldbus przy użyciu uniwersalnej technologii iDTM. iDTM jest specjalnym sterownikiem umożliwiającym konfigurację urządzeń HART I FF, które nie posiadają bibliotek DTM.

FieldCare jest dostępny jako modułowe, elastyczne oprogramowanie, które w razie potrzeby może być rozbudowane do aplikacji Plant Asset Management. W roku 2009 FieldCare został dostarczony z więcej niż 100.000 urządzeń Endress+Hauser.

© 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved
© 2006 Fieldbus Foundation, all rights reserved
© 2011 PROFIBUS International , all rights reserved
fieldcare © Endress+Hauser