Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Ochrona zbiorników przed przepełnieniem wg API 2350:2012

Radary zgodne z tzw. Normą Emisyjną DIN EN 302729-1/2

Międzynarodowy autorytet dla branży rafineryjno-gazowej – organizacja American Petroleum Institute (API) – wydał w 2012 roku czwartą edycję zaleceń ochrony przed przepełnieniem zbiorników z węglowodorami klasy I i II, które powinny obowiązywać m.in. w rafineriach ropy naftowej i kopalniach ropy/gazu. Celem wydania jest dalsza poprawa bezpieczeństwa ludzi oraz ulepszenie ochrony środowiska naturalnego.

Dokument API 2350:2012 4th Edition „Overfill Protection for Storage Tanks in Petroleum Facilities" wskazuje, jak w pięciu krokach ocenić ryzyko przepełnienia zbiorników z niebezpiecznymi węglowodorami, a następnie je zminimalizować. Najważniejsze są dwa pierwsze kroki, które pozwalają obniżyć ryzyko awarii lub katastrofy przemysłowej do poziomu akceptowalnego. Zalecenia API 2350:2012 wskazują, że dla istniejących zbiorników w zakresie poprawy bezpieczeństwa, posługiwanie się normą PN-EN 61511:2010 jest zalecane, natomiast dla nowych staje się obligatoryjne.

Liquiphant i Micropilot – przetworniki poziomu zgodne z API 2350:2012

©Endress+Hauser

Wibracyjny sygnalizator poziomu Liquiphant oraz bezkontaktowy, radarowy przetwornik poziomu Micropilot to flagowe przewtorniki poziomu Endress+Hauser, zgodne z normą PN-EN 61511:2010. Są one jedynymi na rynku polskim urządzeniami AKPiA, produkowanymi na terenie UE i dopuszczonymi do pracy w obwodach zabezpieczeniowych ESD SIL2/SIL3. Chronią zbiorniki z węglowodorami klasy I i II przed przepełnieniem w rafineriach oraz w kopalniach ropy/gazu.Dzięki przetwornikom Liquiphant i Micropilot zwiększysz bezpieczeństwo ludzi i środowiska naturalnego.

©Endress+Hauser

Norma EN 302729-1/2

Została opublikowana w Unii Europejskiej w latach 2011-2012, Dotyczy przemysłowych, mikrofalowych pomiarów poziomu napełnienia zbiorników. Określa ona dopuszczalne limity emisji zakłóceń elektromagnetycznych (EMC) oraz radiowych dla radarowych przetworników poziomu (LPR – Level Probing Radars), pracujących w zakresach częstotliwości 6...8,5 GHz, 24,05...26,5 GHz, 57...64 GHz, 75...85 GHz i stosowanych w zbiornikach na terenie UE. Dokument EN 302729-1/2 zaleca weryfikację emisji zakłóceń, wprowadzanych przez LPR, korzystając z oficjalnych laboratoriów badawczych na terenie UE.

Micropilot – bezpieczne, radarowe mierniki poziomu zgodne z DIN EN 302729-1/2

©Endress+Hauser

Bezkontaktowe, radarowe przetworniki poziomu Micropilot Evolution FMR50/51/52/56/57 (26 GHz, dokładność pomiaru ±2 mm) oraz FMR53/54 (6 GHz, dokładność pomiaru ±6 mm) są dopuszczone do użytkowania w zbiornikach na terenie UE. Zostały przebadane na zgodność z normą emisyjną EN 302729-1/2 przez Jednostkę Notyfikowaną nr CE 0700. Przyrządy te jako pierwsze spełniają obowiązujące w Unii Europejskiej normy na emisję zakłóceń elektromagnetycznych i radiowych do otoczenia (m.in. do kabli, do komunikacji bezprzewodowej na obiekcie przemysłowym). Są one bezpieczne dla ludzi, żywności, farmaceutyków i żywych kultur bakterii.

Ochrona zbiorników przed przepełnieniem wg API 2350:2012 ©Endress+Hauser
 • Produkty podstawowe

 • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty standardowe

 • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty zaawansowane

 • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty specjalistyczne

 • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia