System do wykrywania nieszczelności głównych obwodów chłodzenia

Bezpieczna obsługa dzięki bardzo dokładnemu oprzyrządowaniu z certyfikacją SIL

Jeżeli w wyniku nieszczelności układu chłodzenia woda przedostanie się do lancy tlenowej, skutki mogą być katastrofalne. Na szczęście dostępne są proste rozwiązania pozwalające na uniknięcie takiego ryzyka. Niezwykle dokładny system do wykrywania nieszczelności Endress+Hauser, spełniający wymogi norm PN-EN 61511 oraz PN-EN ISO 13849-1, wykrywa najmniejsze oznaki nieszczelności, dzięki czemu można odpowiednio wcześnie podjąć wymagane działania zaradcze.

Korzyści

  • Wielopoziomowy system alarmowy o wysokiej dokładności zapewnia aktualne informacje na temat szczelności obwodów chłodzenia

  • Szczegółowe instrukcje dla użytkownika gwarantują szybkie, łatwe i prawidłowe uruchomienie

  • Najwyższe standardy bezpieczeństwa zapewnione przez niezależny system bezpieczeństwa

  • Kompletne rozwiązanie certyfikowane przez niezależnych, międzynarodowych specjalistów ds. bezpieczeństwa

Najwyższy poziom bezpieczeństwa

©Endress+Hauser

Rozszerzające się pęknięcia lub małe wycieki wody z przewodów rurowych układu chłodzenia stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. W zależności od zastosowania mogą spowodować przestój produkcji lub uszkodzenie sprzętu w zakładzie, a nawet doprowadzić do śmiertelnego wypadku. System do wykrywania nieszczelności stanowi zatem nie tylko podstawową część systemu kontroli procesów w zakładzie, ale przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo zakładu.

Oferowany przez nas system do wykrywania nieszczelności spełnia wymogi norm PN-EN 61511 oraz PN-EN ISO 13849-1.

Wykrywanie nieszczelności

Prędkość przepływu oraz temperatura w otworze wlotowym i otworze wylotowym obwodu chłodzenia są mierzone za pomocą niezwykle dokładnych przepływomierzy i czujników temperatury o krótkim czasie reakcji. Zależne od temperatury zmiany w objętości czynnika chłodzącego są następnie kompensowane przy użyciu niezwykle dokładnego wielomianu 4. stopnia. Umożliwia to bardzo dokładne i stabilne porównanie objętości przepływu w otworze wlotowym i otworze wylotowym, a zatem pozwala na wykrycie bardzo małych nieszczelności.

Proste uruchomienie

Ponieważ każdy obwód chłodzenia jest inny, system zaprojektowano tak, aby jego uruchamianie było łatwe i szybkie:

©Endress+Hauser
  • Zintegrowane narzędzia do konfiguracji sygnału wejścia/wyjścia i regulacji zakresu ułatwiają uruchamianie

  • Szczegółowe instrukcje dla użytkownika przyspieszają uruchamianie

  • W razie potrzeby funkcje uśredniania (wygładzania sygnału), filtrowania wartości szczytowych sygnału oraz przesunięcia w czasie pozwalają na optymalne dostosowanie systemu do określonych warunków procesowych

Gdy system jest stabilny, może wykrywać najmniejsze różnice w przepływie w otworze wlotowym i otworze wylotowym (> 0,1%).

Alarmowanie

©Endress+Hauser

System posiada trzy różne poziomy alarmu:

  • poziom ostrzeżenia o małych odchyleniach przepływu — nie powoduje włączenia alarmu bezpieczeństwa

  • poziom alarmu o małych odchyleniach przepływu — alarm bezpieczeństwa

  • poziom alarmu o dużych odchyleniach przepływu — alarm bezpieczeństwa.

Wartość graniczną alarmu i opóźnienie w czasie można ustawić indywidualnie dla każdego poziomu alarmu. Aby stłumić alarm podczas uruchamiania zakładu, regulacji parametrów lub wykonywania innych działań, można wyłączyć dźwięk alarmu poszczególnych obwodów chłodzenia na określony czas.

System do wykrywania nieszczelności głównych obwodów chłodzenia ©Endress+Hauser

Niezwykle dokładny system do wykrywania nieszczelności w głównych obwodach chłodzenia, który spełnia wymogi norm PN-EN 61511 oraz PN-EN ISO 13849-1

Do pobrania