Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Usprawnienie pracy inżyniera projektanta

Dostęp do aktualnych i spójnych danych o urządzeniach pomiarowych pozwala na podejmowanie właściwych decyzji

Podczas wykonywania prac projektowych wybór odpowiedniego urządzenia pomiarowego i pozyskanie niezbędnych danych do projektu może zająć wiele czasu. Endress+Hauser oferuje nowoczesne narzędzia, skracają czas potrzebny na ich wykonywanie, co umożliwi realizację projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem i założonym budżetem.

Korzyści

  • Skrócenie czasu i poprawa komfortu pracy inżyniera projektanta

  • Otwarty interfejs umożliwiający integrację danych z indywidualną aplikacją CAx projektanta

  • Zmniejszenie liczby błędów dzięki elektronicznej wymianie danych

  • Pełna dokumentacja wykonanej pracy w formacie cyfrowym

  • Płynne przejście do kolejnych etapów projektu

W pełni udokumentowane prace projektowe

Narzędzia inżynierskie Endress+Hauser udostępniajią dane i wiedzę ekspercką, na których możesz polegać podczas wykonywania szczegółowych prac projektowych, tworzenia rysunków izometrycznych lub sporządzania wykazu materiałów. Są one bezpłatne i dostepne on-line w trybie 24/7/365 bez rejestracji umożliwiając dobór i dostosowanie do aplikacji przemysłowej optymalnego urządzenia pomiarowego, jak również konfigurację jego kodu zamówieniowego i utworzenie rysunku 2D lub modelu 3D. Efektem końcowym są wydrukowany protokół doboru i pobrane na własną na stację inżynierską pliki, które wykorzystuje się w codziennej pracy inżyniera projektanta AKPiA.

Nowoczesne narzędzia i rozwiązania zapewniające wysoką jakość danych skracają czas potrzebny na wykonywanie prac inżynierskich. ©Endress+Hauser
Nowoczesne narzędzia i rozwiązania zapewniające wysoką jakość danych skracają czas potrzebny na wykonywanie prac inżynieryjnych. ©Endress+Hauser

Dbamy o bezpieczeństwo i jakość danych inżynierskich

W czasie tworzenia projektu wszystkie dane są dokumentowane i bezpiecznie przechowywane. Dzięki portalowi on-line W@M Engineering zdefiniowane parametry urządzeń pomiarowych są przesyłane do kolejnych faz i procesów projektowania w celu zapewnienia spójności i najwyższej jakości.