Waterpilot HART

Nowy Waterpilot oprócz sygnału analogowego 4...20 mA posiada sygnał cyfrowy HART. Ulepszona konstrukcja ze specjalnym materiałem hermetyzującym wokół czujnika oraz dodatkowy filtr Gore-tex chroniący elektronikę przed kondensacją pozwalają rozwiązać główny problem wielu innych rozwiązań, związany z przenikaniem wody do wnętrza sondy.

Waterpilot HART(poziom hydrostatyczny)

Wspomniane rozwiązania sprawiają, że sonda Waterpilot reprezentuje najwyższy poziom niezawodności i bezpieczeństwa. Ponadto różne wersje obudowy czynią sondę Waterpilot dopasowaną do pracy w wodzie pitnej, ściekach i wodzie morskiej. Aby spełnić wymagania przemysłu, sonda może być wyposażona opcjonalnie w czujnik temperatury Pt100 umożliwiając jednoczesny pomiar poziomu i temperatury medium. Dzięki dodatkowemu czujnikowi temperatury Waterpilot może kompensować błędy pomiarowe wynikające ze zmian gęstości wody zależnych od temperatury – znacząco zwiększa się dokładność sondy poziomu.

Sonda Waterpilot w wersji HART dostępna jest jako

waterpilot ©Endress+Hauser