Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Duch innowacji pozostaje stale na wysokim poziomie

Grupa Endress+Hauser w 2017 roku złożyła 261 wniosków patentowych

Endress+Hauser złożyła w 2017 roku 261 wniosków patentowych. Firma posiada na całym świecie łącznie 7,479 ważnych praw własności intelektualnej. Wynalazcy zostali uhonorowani na corocznym Spotkaniu Wynalazców Grupy.

W 2017 Grupa Endress+Hauser ponownie zainwestowała ponad siedem procent dochodu ze sprzedaży w badania i rozwój. Angelika Andres, kierująca w Endress+Hauser działem praw patentowych powiedziała: “261 złożonych wniosków patentowych oraz 467 przyjętych patentów świadczy, że w tym roku, ponownie została utrzymana nasza wysoka innowacyjność”. Wiele zmian rozwojowych dotyczyło analizy cieczy oraz technologii pomiaru poziomu i przepływu.

"Aby wzmocnić pozycję Grupy w tym konkurencyjnym otoczeniu, chronimy nasze innowacje za pomocą patentów już na bardzo wczesnym etapie" - mówi dr Andreas Mayr, dyrektor korporacyjny ds. Marketingu i Technologii w firmie Endress + Hauser. W 2017 r. wprowadzono wiele nowych rozwiązań, przykładowo Endress + Hauser wprowadził na rynek 57 nowych produktów, w tym samokalibrujący termometr iTHERM TrustSens i czujnik Promass Q, który zapewnia bardzo dokładny pomiar przepływu masy, objętości i gęstości.

Wzmocnienie ducha wynalazczości

Oprócz szeroko zakrojonych działań badawczo-rozwojowych ścisła współpraca z wybranymi uniwersytetami i instytutami badawczymi jest kolejnym czynnikiem, który pomaga Grupie Endress + Hauser utrzymywać wysoki poziom innowacyjności. Firma utworzyła również laboratorium automatyki czujników na terenie kampusu Uniwersytetu Fryburskiego w Niemczech, gdzie zespół naukowców, badaczy i programistów będzie odpowiedzialny za tworzenie dla Grupy innowacyjnych technologii czujników.

Coroczne nagradzanie

Endress + Hauser, dostawca technologii pomiarowych i automatyki, tradycyjnie kładzie duży nacisk na badania i rozwój. Pracownicy, którzy wnoszą znaczący wkład do zgłoszenia patentowego, są zapraszani na doroczne Spotkanie Wynalazców. Patenty o szczególnie dużym znaczeniu dla biznesu są wyróżniane specjalnymi nagrodami. Tegoroczne spotkanie odbyło się w połowie kwietnia w Denzlingen koło Freiburga w Niemczech.

Duch innowacji pozostaje na wysokim poziomie: Grupa Endress + Hauser zgłosiła 261 patentów w 2017 r. ©Endress+Hauser

Wynalazcy Endress + Hauser zostali uhonorowani w tym roku podczas Spotkania Wynalazców w Denzlingen koło Freiburga w Niemczech.

Kontakt