Satysfakcjonujące wyniki Endress+Hauser

Rok obrotowy 2013: rekordowo wysokie wyniki w sprzedaży, rachunku zysku i w zatrudnieniu

Grupa Endress+Hauser zwiększyła sprzedaż netto o prawie 7 procent do ponad 1,8 miliarda euro w roku 2013. Jeśli chodzi o zysk operacyjny, bez ujęcia podatków i dochodu netto, tutaj także nastąpiła poprawa w porównaniu do zeszłego roku.

“Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani takimi wynikami, szczególnie z powodu dużych trudności spowodowanych zagranicznymi rynkami walutowymi" powiedział Dyrektor Finansowy Dr Luc Schultheiss. Ponadto, wszystkie waluty państw wschodzących i Japonii uderzyły w euro. Endress+Hauser zaprezentował szczegółowy, roczny raport na konferencji medialnej w Bazylei 6. maja 2014 roku.

Przejęcia Grupy oddziaływują na statystyki

Na skonsolidowane wyniki Grupy miały wpływ różne przejęcia. Pod koniec września 2013 roku Endress+Hauser przejął kontrolę nad publicznym, niemieckim laboratorium analizy wyposażenia Analytik Jena. Już w styczniu 2013 roku Endress+Hauser pozyskał oficjalnego reprezentanta w Indonezji, a w listopadzie Grupa dokończyła proces przejęcia firmy Kaiser Optical Systems zarejstrowanej w Stanach, producenta instrumentów do spektroskopii Raman.

“Bez tych przejęć Grupa Endress+Hauser wzrosłaby jedynie o 5 procent w 2013 roku" wyjaśnił Luc Schultheiss. Pod koniec 2013 roku Endress+Hauser zatrudniało 11 919 ludzi na całym świecie — o 1 853 więcej niż poprzedniego roku. Prawie 1 300 dodatkowych stanowisk pracy wynika z przyłączenia do Grupy nowych firm.

Kontakt

Do pobrania