Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Pełna kontrola nad pomiarami

Zwiększanie dyspozycyjności instalacji przetwórczej przy optymalizacji nakładów na działalność

Heartbeat Technology zapewnia unikatowo wysokie pokrycie testowe usterek i czytelne komunikaty diagnostyczne. Operator zyskuje wiedzę, jakie działania należy podjąć w celu zagwarantowania ciągłości produkcji. Możliwe jest przeprowadzanie konserwacji zapobiegawczej, zwiększanie niezawodności i bezpieczeństwa. Heartbeat Technology wydatnie obniża odsetek usterek niewykrywalnych i niebezpiecznych, dzięki czemu wydłużasz okresy między testami kontrolnymi obwodów awaryjnego wyłączenia (SIS/ESD).

Korzyści

  • Weryfikacja bez demontażu i dokumentacja stanu urządzenia bez przerywania pomiarów

  • Ciągła, automatyczna diagnostyka urządzeń i wydłużone okresy między testami kontrolnymi

  • Komunikaty diagnostyczne z czytelnymi wskazówkami czynności konserwacyjnych do wykonania

  • Udokumentowane wyniki testów diagnostycznych

  • Generowany automatycznie raport spełnia wymogi norm i przepisów prawa w zakresie dokumentacji

  • Raport przedstawia trendy oddziaływania procesu na przyrząd pomiarowy, pozwalające na planowanie konserwacji zapobiegawczej

  • Raport dokumentuje dyspozycyjność funkcji bezpieczeństwa na każde żądanie

Łatwa i wygodna eksploatacja urządzeń pomiarowych

Heartbeat Technology umożliwia weryfikację stanu urządzeń bez przerywania pomiaru i demontażu. Ponadto, wydatnie obniża odsetek usterek niewykrywalnych i niebezpiecznych, dzięki czemu wydłużasz okresy między testami kontrolnymi obwodów awaryjnego wyłączenia (SIS/ESD). Generowane automatycznie raporty bezpośrednio z głowicy przetwornika — bez przerywania pomiaru — stanowią doskonałe uzupełnienie dokumentacji. Monitoring długoterminowego oddziaływania procesu technologicznego na urządzenia pomiarowe pozwala Ci na zaplanowanie przeglądów i czynności konserwacyjnych. Dzięki temu skracasz czas postoju instalacji i zwiększasz komfort Twojej pracy.

Heartbeat Technology ©Endress+Hauser
Heartbeat Technology ©Endress+Hauser