Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Kalkulacja osłon termometrycznych w Applicator

Narzędzie do obliczeń online i offline dla maksymalnego bezpieczeństwa w wymagających aplikacjach

Nowe narzędzie do wymiarowania osłon termometrycznych oblicza wytrzymałość termometru na naprężenia w określonych warunkach procesowych, dostarcza informacji na temat użyteczności wybranej osłony w punktach pomiaru temperatury i zabezpiecza krótkie czasy reakcji.

Korzyści

  • Wysoka dostępność obiektu dzięki optymalnie zaprojektowanym punktom pomiarowym

  • Maksymalnie bezpieczne funkcjonowanie obiektu

  • Certyfikowane próby wytrzymałościowe w trakcie uruchomienia

  • Szybka weryfikacja wytrzymałości osłony

  • Możliwe obliczenia zgodne z najczęściej stosowanymi normami międzynarodowymi DIN43772 i ASME PTC 19.3 TW2010

Ułatwione wymiarowanie osłon termometrycznych

Poza rozbudowaną bazą danych materiałów termometrycznych, zawierającą 35 nowych materiałów, baza danych czynników procesowych również stanowi ważną funkcję narzędzia Thermowell Sizing. Co więcej, narzędzie to umożliwia zamianę jednostek za pomocą kilku kliknięć oraz obliczanie prędkości przepływu w rurociągach. Parametry geometryczne osłony termometrycznej oraz parametry wynikowe są zilustrowane i zwięźle wytłumaczone w krótkich tekstach pomocniczych.

Maksymalne bezpieczeństwo dla wymagających zastosowań

Zalecane do zastosowań o bardziej restrykcyjnych wymaganiach, szczególnie w przemyśle paliwowym i chemicznym, zastosowań o większych prędkościach przepływu i wartościach ciśnienia oraz zastosowań krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa.