Sukces rynkowy Endress+Hauser

W 2014 roku Grupa zanotowała rekordowy poziom sprzedaży netto, zysku i zatrudnienia

W 2014 roku przychody Endress+Hauser ze sprzedaży netto przekroczyły wartość 2 mld euro, co oznacza wzrost o ok. 11 procent. Grupa zanotowała również wyższy zysk z działalności operacyjnej, jak również zysk przed opodatkowaniem i zysk netto. Firma specjalizuje się w pomiarach i automatyce przemysłowej. Jej główna siedziba mieści się w Szwajcarii.

"Uwzględniając globalne wyzwania polityczne i ekonomiczne, możemy być zadowoleni z tych wyników, nawet jeśli nie wszystkie nasze cele zostały zrealizowane", powiedział Dr Luc Schultheiss - Dyrektor Finansowy Grupy. W ubiegłym roku dostaliśmy wiatr w plecy, dzięki korzystnemu kształtowaniu się kursów walut. Z drugiej strony, koszty przejęcia jednostek zależnych zwiększyły presję na wynik. Spadek kursu rubla wymusił konieczność sporządzenia znacznych rezerw na wypadek wystąpienia strat w firmie Analytik Jena.

Wyniki firmy Analytik Jena z Niemiec, zatrudniającej ponad 1100 pracowników, specjalizującej się w przyrządach do analizy laboratoryjnej, oraz firmy Kaiser Optical Systems z siedzibą w USA, producenta urządzeń do spektroskopii, zatrudniającej ponad 80 pracowników, zostały po raz pierwszy skonsolidowane w perspektywie całego roku obrotowego. Oprócz tego, z początkiem 2014 r. działalność rozpoczął nowy oddział w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Według Luca Schultheiss'a, organiczny wzrost sprzedaży netto Grupy osiągnął prawie 6 procent.

Bardzo pozytywnie kształtował się poziom zatrudnienia. Wg stanu na koniec 2014 roku, zatrudnienie w Endress+Hauser na całym świecie wynosiło 12435 osób, o 516 osób więcej niż w poprzednim roku. Szczegółowe roczne sprawozdanie finansowe zostanie zaprezentowane przez Endress+Hauser na specjalnej konferencji dla mediów w Bazylei 5 maja 2015 r.

Silny frank szwajcarski dodatkowym wyzwaniem

Wskutek porzucenia przez Szwajcarski Bank Narodowy pomysłu na minimalny kurs wymiany, Dyrektor Finansowy dostrzega pewne perspektywy dla bieżącego roku. Choć grupa Endress+Hauser prowadzi produkcję w Szwajcarii, większość zakładów produkcyjnych zlokalizowano w strefie euro i w strefie dolarowej. "Obecnie wpływ tego wciąż jest trudny do określenia. Dlatego musimy uważnie obserwować dalszy rozwój wypadków", stwierdza Luc Schultheiss.

Tutaj znajdziesz pełny tekst artykułu

Endress+Hauser zwiększa sprzedaż netto

Kontakt