Bezpieczny przesył danych i łatwa obsługa

Redukcja kosztów operacyjnych i wzrost dyspozycyjności punktów pomiarowych dzięki czujnikom Memosens

Czy warunki atmosferyczne mają negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie przyrządów, a tym samym zwiększają obciążenie personelu konserwacyjnego? W Endress+Hauser rozumiemy potrzeby i problemy naszych klientów, dlatego opracowaliśmy technologię Memosens. Urządzenia tego typu przekształcają wartości pomiarowe w sygnały cyfrowe, które są przesyłane indukcyjnie do przetworników. Czynniki, takie jak wilgotność lub korozja, nie mają już wpływu na wyniki pomiarów.

Korzyści

  • Mniejsza liczba błędów pomiarowych, ponieważ na przesył sygnały nie mają wpływu czynniki, takie jak wilgotność, korozja lub mostki elektrolityczne

  • Mniej przestojów, ponieważ czujniki można wstępnie skalibrować w laboratorium, co znacznie ułatwia i skraca wymianę urządzeń

  • Mniejsze koszty operacyjne dzięki zoptymalizowaniu zabiegów konserwacyjnych

Nie tylko mówimy o bezpieczeństwie — wcielamy je w życie.

Obejrzyj film pokazujący, w jaki sposób bezpieczny przesył danych za pomocą technologii Memosens może pomóc zwiększyć dyspozycyjność punktów pomiarowych.