Pomiary przepływu w obiektach gospodarki wodno-kanalizacyjnej

Bezobsługowe czyszczenie urządzeń - zapewnij bezpieczeństwo, komfort pracy i wiarygodność wyników pomiarów.

Pomiary przepływu w zakładach gospodarki wodno-kanalizacyjnej są wykonywane niemalże na każdym etapie procesu oczyszczania ścieków lub uzdatniania wody. Akty prawne, pozwolenia i normy dotyczące np. ochrony środowiska obligują do pomiaru przepływu ścieków, często również z określoną dokładnością. Dodatkowo znajomość dokładnej wartości przepływu ma zasadnicze znaczenie przy projektowaniu, eksploatacji i modernizacji zakładu.

Korzyści

  • Bezpieczeństwo pracowników obsługi zakładu

  • Bezobsługowe pomiary przepływu nawet w trudnych warunkach procesu

  • Spełnienie norm i wymagań wynikających z obowiązujących aktów prawnych

  • Komfortowa praca

Podczas pomiarów przepływu w obiektach branży wodno-kanalizacyjnej pojawiają się liczne problemy. Przepływ jest niejednostajny, występują osady i zanieczyszczenia, media mają właściwości toksyczne, a przestrzeń montażowa bywa ograniczona. W takich warunkach sprawdzą się tylko niektóre metody pomiarowe – np. metoda elektromagnetyczna.

Przepływomierze elektromagnetyczne, które mają kontakt z wodą surową na ujęciach głębinowych lub ze ściekami z zawartością tłuszczy, ulegają zarastaniu. Wymusza to okresowy demontaż i czyszczenie rury pomiarowej. Nasze rozwiązania zwalniają z potrzeby ręcznego czyszczenia i zwiększają niezawodność urządzeń.

Elektrody stożkowe vs elektrody sferyczne

W przepływomierzach elektromagnetycznych powszechnie stosuje się elektrody sferyczne. Doskonale nadają się one do pomiaru mediów czystych takich, jak np. woda uzdatniona. Z naszych badań wynika, że w mediach brudnych/silnie zanieczyszczonych lepiej sprawdzą się, jednak elektrody stożkowe. Przy występowaniu niewielkich osadów, wierzchołek elektrody stożkowej pozostaje czysty dzięki zjawisku samooczyszczania się w przepływie. Co więcej, w ekstremalnych przypadkach np. przy dużych średnicach, silnie brudzących lub toksycznych mediach masz dostęp do elektrod bez demontażu przepływomierza.

©Endress+Hauser

Elektrody wymienne

Wyjęcie elektrody jest możliwe dzięki zaworowi kulowemu. Przy ujmowaniu wody powierzchniowej to idealny sposób na pozbycie się organizmów żywych, uniemożliwiających pomiar z powierzchni elektrod.

©Endress+Hauser

Elektryczne czyszczenie elektrod to bezobsługowy pomiar

Osady, które pojawiają się szczególnie przy niewielkich prędkościach przepływu, negatywnie wpływają na dokładność pomiarów. Elektrody nie posiadają elementów mechanicznych, dlatego nie powodują zmian w przepływie medium, jednak drobinki, które na nich osiadają mogą przyczynić się do krótkotrwałych spięć. Elektryczne czyszczenie elektrod skutecznie zapobiega tworzeniu się na elektrodach osadów przewodzących prąd elektrycznych. Funkcja ta nie wymaga stosowania zewnętrznych modułów lub sterowników. Stanowi integralną część elektroniki przetwornika. Prowadzenie pomiarów wymaga mniejszej liczby czynności obsługowych.

©Endress+Hauser

Przepływomierz Endress+Hauser automatycznie wykrywa osady

Następnie wysyła komunikat z informacją, kiedy urządzenie faktycznie wymaga mechanicznego czyszczenia. System analizuje stałą czasowa zaniku impulsu, która wzrasta wraz z pojawieniem się osadów, i informuje o przekroczeniu dopuszczalnego progu. Jest to sygnał że zbliża się termin czyszczenia mechanicznego. Nasze przepływomierze zostały zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach i pozwalają na pomiar niezależnie od gęstości, lepkości, ciśnienia czy temperatury medium. Posiadają funkcje automatycznego czyszczenia i wykrywania osadów, co zapewnia bezobsługowość prowadzonych pomiarów oraz bezpieczeństwo pracowników obsługi zakładu.

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser