Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Topcal S CPC310

Automatyczny pomiar pH i potencjału redoks w przemysłowych procesach technologicznych

-System pomiarowy pH/redoks z automatycznym czyszczeniem i kalibracją czujnika pomiarowego
-Diagnostyka elektrod pomiarowych z wykorzystaniem technologii Memosens®
-Szeroki wybór wysuwanych armatur dla wszystkich czujników pH i najtrudniejszych warunków pracy

Zastosowanie

 • Przemysł spożywczy i farmaceutyczny

 • Produkcja biodiesla i ekstrakcja gliceryny

 • Produkcja żywic syntetycznych

 • Energetyka: instalacje odsiarczania spalin

 • Metalurgia: procesy chemicznego przygotowania rud metali

 • Kontrola pH i neutralizacja ścieków przemysłowych

Cechy i zalety

 • Automatyczne wsuwanie i wysuwanie czujnika z procesu, mycie oraz kalibracja programowane w cyklu tygodniowym

 • Wykonania higieniczne do zastosowań w przemyśle spożywczymn i farmaceutycznym

 • Pełne sterowanie systemem poprzez przetwornik pomiarowy Mycom CPM153 - bez instalowania oddzielnego sterownika

 • Komunikacja z systemami automatyki poprzez sygnały analogowe lub transmisję cyfrową HART albo PROFIBUS PA

 • Współpraca z wszystkimi rodzajami czujników pH i Redoks o przyłączu Pg13.5, szklanymi i półprzewodnikowymi

 • Łatwość montażu, podłączeń hydraulicznych i uruchomienia dzięki gotowym szybkim złączom blokowym (patrz zdjęcie) oraz modułowej budowie systemu

 • Wykonania dla stref zagrożonych wybuchem

 • Najwyższa dokładność pomiaru z możliwością dowolnie częstej automatycznej kalibracji

 • Dla najtrudniejszych warunków:

  - wykonanie w szafce obiektowej CYC310 ze stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego z możliwością zabudowy urządzeń rejestrujących w panelu czołowym

Zainteresował Cię Topcal S CPC310? Skontaktuj się z nami!

Topcal S CPC310, pomiar pH ©Endress+Hauser