Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Modułowe termometry iTHERM ModuLine

Nowa rodzina termometrów dla przemysłu, chemicznego, petrochemicznego, gazowego, metalurgii i energetyki.

Niezawodny pomiar temperatury, sprawne zarządzanie dużą ilością danych i komunikacja cyfrowa należą do kluczowych czynników, w zapewnieniu bezpiecznej i wydajnej pracy. Nowa rodzina modułowych termometrów iTHERM ModuLine do zastosowań ogólnych i wymagających została zaprojektowana tak, aby zapewnić dokładny i bezpieczny pomiar. Modułowa konstrukcja termometrów pozwala na ich elastyczne dopasowanie do standardów aparaturowych i wymagań technicznych punktu pomiarowego

Korzyści

 • Łatwa konfiguracja i bezproblemowa obsługa.

 • Przeznaczone do pomiaru temperatury w zakresie od -200 °C do 1 100 °C, w praktycznie każdym środowisku przemysłowym i we wszystkich strefach klimatycznych.

 • Szeroka gama czujników RTD i termopar do wyboru.

 • Opatentowana technologia QuickSens do procesów z wymaganym bardzo krótkim czasem reakcji, a także StrongSens do aplikacji wymagających wysokiej odporności na drgania.

 • Dopuszczenia do pracy w strefach zagrożenia: ATEX, IEC Ex, CSA US, NEPSI (model TM111 i TM131) oraz certyfikat SIL 2/3 zgodnie z IEC 61508 (model TM131).

Innowacyjne konstrukcje osłon termometrycznych

Najnowszym rozwiązaniem w ofercie osłon termometrycznych Endress+Hauser jest konstrukcja o bardzo krótkim czasie reakcji. Szybkość odpowiedzi termometru, w decydujący sposób, wpływa na jakość regulacji temperatury procesu technologicznego i tym samym wytwarzanego produktu. Jest ona również kluczowa dla bezpieczeństwa instalacji i jej efektywności energetycznej. Badania skoku temperatury medium wykazały nawet pięciokrotnie krótszy czas reakcji termometru z nową osłoną, mierzony jako T90, w stosunku do czujników w osłonach o standardowej konstrukcji.

Użytkownicy posiadający punkty pomiarowe, które wymagają okresowej kalibracji termometrów, docenią opatentowaną przez Endress+Hauser technologię iTHERM QuickNeck – szybkie złącze bagnetowe, pozwalające na błyskawiczny demontaż czujnika z osłony termometrycznej, bez użycia narzędzi. Pozwala to na wykonanie czynności konserwacyjnych i rekalibracyjnych bez przerywania procesów i bez rozszczelnienia instalacji. Dzięki temu unika się kosztownych przestojów w zakładzie i zwiększa rentowność.

Orientacja na bezpieczeństwo od fazy projektowania

Nowością, ważną dla przemysłu chemicznego i energetycznego, jest monitorowanie szczelności osłony, wraz z dodatkowym uszczelnieniem technologicznym (model TM131). Jako pierwsi wprowadzamy do standardowych przyrządów ten element bezpieczeństwa, spotykany dotychczas tylko w specjalnych konstrukcjach, do pomiarów wielopunktowych w rafineriach. Dodatkowe uszczelnienie jest drugim zabezpieczeniem, pozwalającym utrzymać ciągłość pomiaru, również po wykryciu utraty integralności przez osłonę. Zapobiega to wydostaniu się niebezpiecznych cieczy lub gazów przez głowicę termometru, co może mieć katastrofalne skutki dla ludzi, środowiska i sprzętu.

Nowa generacja przetworników temperatury

Cyfrowe przetworniki temperatury zwiększają dokładność sygnału pomiarowego i dostarczają cennych informacji diagnostyczno-ruchowych, m.in.: dane do obsługi predykcyjnej, monitorowania korozji w obwodzie czujnika, alarmów awaryjnych i diagnostyki elektroniki. Zastosowanie w termometrach jednokanałowych przetworników iTEMP TMT71 i TMT72 (4 do 20 mA i HART® 7) pozwala na bezprzewodową komunikację z termometrem. Są to pierwsze na rynku przetworniki temperatury z wbudowaną łącznością Bluetooth®, zapewniającą zdalne uruchamianie, obsługę i bezpieczny bezprzewodowy dostęp do danych, za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej Endress+Hauser SmartBlue.

Dwukanałowe przetworniki iTEMP TMT162 (4 do 20 mA, HART® 7, PROFIBUS PA lub FOUNDATION™ Fieldbus) dzięki zintegrowanej ochronie przepięciowej (ogranicznik przepięć), pełnej funkcjonalności HART® 7, atestom Ex i certyfikacji SIL 2/3, pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa instalacji i ciągłości pracy w procesach krytycznych. Dodatkowo, podświetlany wyświetlacz z dużymi, kontrastowymi cyframi w przetworniku TMT162 zapewnia doskonałą czytelność również w warunkach bardzo silnego zapylenia.

Łatwość konfiguracji

Urządzenia można skonfigurować w zakresie doboru, obejmującym:

 • wkłady pomiarowe z odpowiednimi rodzajami czujników,

 • osłony termometryczne,

 • głowice zaciskowe,

 • przetworniki temperatury,

 • dodatkowe zabezpieczenia technologiczne i ułatwienia funkcjonalno- użytkowe.

Oferta powiązana

Dalsze możliwości zwiększenia funkcjonalności układów pomiarowych i rozszerzenia dostępnych sposobów komunikacji stwarza zastosowanie zaawansowanego menedżera danych Memograph M RSG45. Zapewnia on rejestrację mierzonych danych procesowych, stanowi inerfejs dostępowy do podłączonych przyrządów pomiarowych i pozwala na integrację z siecami przemysłowymi. Wypełnia lukę pomiędzy poziomem obiektowym, a poziomem operatorskim, opartym na sieci Ethernet lub technologiach chmury.

Wyświetlacze procesowe Endress+Hauser dla sygnałów analogowych, cyfrowych i HART® i zapewniają operatorom lokalną wizualizację wyników pomiaru oraz szerokie możliwości wstępnego przetwarzania sygnału. Użytkownik ma do wyboru wykonania w odpornych obudowach obiektowych, a także do montażu panelowego w szafach sterowniczych. Programy narzędziowe Endress+Hauser pomogają w zarządzaniu swoimi zasobami urządzeń pomiarowych: dobór, zamawianie, sprawdzanie, konserwacja, znajdowanie części zamiennych, inwentaryzacja lub wymiana zespołów temperaturowych dla danego zastosowania

Modułowe termometry iTHERM ModuLine TM101, TM111, TM121, TM131 ©Endress+Hauser

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy o fakcie przetwarzania Państwa danych osobowych. Więcej informacji o tym, jak spełniamy wymogi RODO, znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności Endress+Hauser. >>>