Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Pomiar radarowy przy wykorzystaniu częstotliwości transmisji 80 GHz

Nowa technologia zapewniająca większą niezawodność i bezpieczeństwo procesów

Wysoce dokładny Micropilot NMR81 to pierwsza na świecie sonda radarowa do pomiaru poziomu cieczy przy wykorzystaniu częstotliwości transmisji 80 GHz. Jest przeznaczony rozliczeniowych pomiarów poziomu i posiada odpowiednią certyfikację wydaną przez niezależne organy badawcze. Technologia wykorzystująca częstotliwość 80 GHz posiada wiele zalet.

Micropilot NMR81 ©Endress+Hauser

Korzyści

  • Micropilot NMR81 emituje precyzyjnie skupioną wiązkę o kącie równym 3°. Urządzenie radarowe wykorzystujące częstotliwość 10 GHz z anteną o takim samym rozmiarze zapewnia kąt wiązki na poziomie 21°. Pomiar jest niezawodny, ponieważ wiązka radarowa omija przeszkody, takie jak rurociągi lub przegrody na ścianach zbiornika.

  • Urządzenie zapewnia dłuższe zakresy pomiarowe w porównaniu do innej technologii, przy takim samym poziomie dokładności. Specjalistyczny radar Micropilot NMR81 do pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku zapewnia maksymalną dokładność na poziomie ±0,5 mm przy zakresie pomiarowym do 30 m.

Technologia ta pozwala na ograniczenie prac inżynieryjnych dzięki łatwiejszej integracji urządzenia radarowego wykorzystującego częstotliwość transmisji 80 GHz w zbiornikach, bez potrzeby usuwania obiektów znajdujących się w zbiorniku. Zwiększa również dostępność i wydajność dzięki wysoce niezawodnym wynikom pomiaru.