Termiczne przepływomierze masowe

Pomiar przepływu gazów technicznych, sprężonego powietrza i cieczy

Zawsze, gdy w instalacjach pomiarowych istotne są szerokie zakresy pomiarowe i niskie straty ciśnienia, przepływomierze termiczne stanowią interesującą alternatywę dla tradycyjnych technik pomiarowych — niezależnie od tego, czy mają być stosowane do regulacji procesu, monitorowania zużycia mediów, detekcji wycieków lub monitorowania rozpływów w sieci zakładowej. Wersja zanurzeniowa czujnika przepływu pozwala mierzyć przepływy gazu w rurociągach o dużych średnicach lub kanałach prostokątnych.

Przepływomierze termiczne są rozpowszechnione w przemyśle, będąc z powodzeniem wykorzystywane w wielu zastosowaniach, takich jak pomiary :

 • Sprężonego powietrza (pobór, dystrybucja)

 • Dwutlenku węgla (produkcja napojów i chłodzenie)

 • Argonu (produkcja stali)

 • Azotu i tlenu (wytwarzanie)

 • Gazu ziemnego (sterowanie zasilaniem palników i kotła)

 • Pomiary powietrza i biogazu (np. w oczyszczalniach ścieków)

Zasada działania termicznego przepływomierza masowego

Zasada pomiaru przepływu metodą termiczną

Zasada ta jest oparta na zjawisku dyspersji termicznej, pobierania ciepła z ogrzanego ciała w wyniku przepływu cieczy lub gazu.

Każdy przepływomierz termiczny zawiera dwa czujniki temperatury Pt100. Jeden z nich mierzy bieżącą temperaturę medium, stanowiącą wartość odniesienia. Drugi czujnik jest ogrzewany do temperatury o kilka stopni wyższej niż pierwszy.

Gdy ciecz zacznie przepływać przez rurę pomiarową, ogrzewany czujnik temperatury ulegnie schłodzeniu w wyniku przepływu płynu — im większa prędkość przepływu, tym większy efekt chłodzenia. Ilość energii wymaganej do utrzymywania stałej różnicy temperatur pomięczy czujnikiami jest mierzona i stanowi bezpośrednią miarę strumienia masy.

Korzyści

 • Wiele zmiennych — bezpośredni pomiar i wyświetlanie przepływu masowego i temperatury

 • Nie wymaga kompensacji zmian ciśnienia lub temperatury

 • Wysoka dynamika pomiaru (100:1)

 • Doskonała czułość także w dolnej części zakresu pomiarowego

 • Szybka reakcja na zmiany przepływu

Do pobrania