Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Nowoczesne i inteligentne elektrody pH

Od lat ustanawiamy najwyższe standardy w dziedzinie pomiarów. Zapewniamy bezpieczeństwo, jakość i rzetelność mierzonych wartości.

Elektrody pH powinny móc sprostać całemu spektrum zadań pomiarowych. W rzeczywistości nie istnieje uniwersalna elektroda, która spełni wymogi tak różnych aplikacji. Dlatego w portfolio Endress+Hauser znaleźć można najbardziej optymalne rozwiązanie, idealnie pasujące do konkretnego, nawet trudnego, zastosowania.

Korzyści

  • Prosta obsługa dzięki technologii “plug and play"

  • Elastyczność w obsłudze punktu pomiarowego

  • Maksymalny czas dostępności kluczowych pomiarów pH w instalacji

  • Wydłużenie okresu eksploatacji i redukcja kosztów operacyjnych

  • Diagnostyka Heartbeat monitorująca status całej pętli pomiarowej

Od ciężkich zadań w chemii, aż po pomiary w wodzie ultraczystej

Elektrody z zaporą jonową przeznaczone są do pomiarów w najtrudniejszych warunkach procesowych. Innowacją jest tutaj sposób zabezpieczenia systemu referencyjnego poprzez zastosowanie wewnętrznego wymiennika jonowego. Ochrania on układ pomiarowy przed wnikaniem związków powodujących zatruwanie elektrody, takich jak jony siarczkowe, amonowe oraz inne halogenki. Taka konstrukcja elektrod umożliwia zastosowanie ich wszędzie tam, gdzie występuje zwiększona zawartość części stałych. Elektrody z zaporą jonową to idealne rozwiązanie dla: branży chemicznej, przemysłu papierniczego, cukrowni oraz innych wymagających aplikacji.

Z kolei elektrody z ciśnieniowym systemem referencyjnym przeznaczone są do pomiarów głównie w branży spożywczej i biotechnologicznej. Wyróżniającym rozwiązaniem jest zastosowanie ciśnieniowego systemu referencyjnego, który uniemożliwia zatrucie wewnętrznego elektrolitu, np. przez H2S. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu biokompatybilnych materiałów, elektroda jest w pełni odporna na procesy czyszczenia CIP oraz SIP. Ceramiczna diafragma zapewnia szybki czas odpowiedzi, co jest bardzo istotne w procesach szybkozmiennych.

Natomiast elektrody z pierścieniem solnym przeznaczone są do pomiarów w mediach o bardzo niskiej przewodności (woda demi, woda o wysokiej czystości [HPW], przewodność >0.1 µS/cm). Innowacyjnym rozwiązaniem w tych elektrodach jest zastosowanie wewnętrznego pierścienia solnego, który eliminuje potrzebę dostarczania ciekłego elektrolitu z zewnątrz, tak jak w dotychczas stosowanym rozwiązaniu. Pierścień solny umożliwia fizyczny pomiar pH w medium o niskiej przewodności.

Elektrody pH pozbawione szkła dla najwyższego bezpieczeństwa produktu

Elektrody Memosens CPS77D są idealnie dopasowane do pomiarów pH w aplikacjach higienicznych i sterylnych w produkcji żywności oraz przemyśle biotechnologicznym, gdzie unika się stosowania szkła. Czujnik posiada trwały korpus wykonany z PEEK, co skutecznie eliminuje ryzyko zanieczyszczenia produktu szkłem, jednocześnie zapewniając najwyższą jakość produktu. Elektrody ISFET Memosens CPS77D dodatkowo mogą pracować stabilnie w większej ilości cykli czyszczenia chemicznego CIP, niż jakiekolwiek inne dotąd znane elektrody tego rodzaju.

Memosens fundamentem niezawodności

Całkiem niedawno typowe układy pomiarowe przysparzały problemów eksploatacyjnych związanych np. z korozyjnym środowiskiem pracy i postępującymi zaburzeniami sygnałów analogowych. Dzięki technologii Memosens wszystkie bolączki starszych rozwiązań zostały wyeliminowane. Dodatkowo umożliwia ona fabryczną kalibrację elektrod, która pozwala na błyskawiczne uruchomienie punktu pomiarowego. Cyfrowy zapis informacji kalibracyjnych pozwala na przeprowadzenie dokładnego wzorcowania, w warunkach laboratoryjnych, dzięki czemu jego praca zapewnia miarodajne wyniki pomiarowe – bez zbędnych i kosztownych przestojów, z zapewnieniem najwyższej dostępności.

elektrody pH ©Endress+Hauser
elektrody pH ©Endress+Hauser
elektrody pH z zaporą jonową ©Endress+Hauser

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy o fakcie przetwarzania Państwa danych osobowych. Więcej informacji o tym, jak spełniamy wymogi RODO, znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności Endress+Hauser. >>>