Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Ładunek organiczny pod kontrolą

Analizator kolorymetryczny, spełniający wszystkie wytyczne dla rzetelnej analizy ścieków pod względem ChZT.

Chemiczne zapotrzebowanie na tlen to najczęściej stosowany parametr do określania ładunku organicznego ścieków. Zarówno w przypadku komunalnych, jak i przemysłowych oczyszczalni ścieków, sprawność usuwania ładunku oraz wartości graniczne na wylocie z obiektu mają kluczowe znaczenie. Według aktualnych wymagań prawnych, niezwykle ważne jest, aby monitoring tego parametru prowadzony był cyklicznie, a jego rezultaty udokumentowane. Liquiline System CA80COD to analizator procesowy, który zachowuje najwyższą dyspozycyjność i rzetelność pomiaru dzięki funkcjom automatycznego czyszczenia i kalibracji.

Korzyści

 • Uznana metoda dwuchromianowa umożliwia bezpośrednie porównanie z wynikami laboratoryjnymi.

 • Uwzględnia ładunek związany cząsteczkowo, dzięki specjalnej konstrukcji elementu pobierającego próbkę.

 • Precyzyjnie mierzone wartości, dzięki dokładnemu dozowaniu poprzez bariery świetlne.

 • Najwyższy poziom bezpieczeństwa, dzięki programowo kontrolowanej pokrywie reaktora i wszystkich elementów ogrzewanych.

 • Zaawansowana diagnostyka i dokumentowanie procesów ze zdalnym dostępem do analizatora.

Rozwiązanie szyte na miarę

Bez potrzeby interwencji, a w przypadku wyposażenia w opcjonalne moduły komunikacji, jak np. webserwer, użytkownik ma możliwość zdalnego wglądu w jego pracę w każdym momencie. Natomiast rozszerzone moduły diagnostyczne pozwalają na błyskawiczne określenie przyczyny wystąpienia problemu i równie szybkie jego rozwiązanie. Wszelkie zabiegi konserwacyjne mogą być ponadto odpowiednio wcześniej zaplanowane, zwiększając dostępność pomiaru oraz jednocześnie zmniejszając nakłady na bieżącą obsługę.

Szybka integracja z procesem

System Liquiline CA80COD oferuje dwa proste sposoby integracji z instalacją, w celu uzyskania jednorodnych i reprezentatywnych próbek. Wersja samozasilająca pobiera próbki z zewnętrznego naczynia odbiorczego. Natomiast opcjonalny filtr y-strainer przeznaczony jest dla aplikacji bypassowych.

Zalety:

 • Bezpośrednio porównywalne wyniki z metodą laboratoryjną, dla pełnej zgodności.

 • Automatyczna kalibracja i czyszczenie dla zmniejszenia potrzeb konserwacji.

 • Prosty i wygodny transfer danych pomiarowych, poprzez protokoły komunikacji.

 • Precyzyjne dozowanie próbek oraz reagentów, dla ich minimalnego zużycia.

Wymagania prawne

Dzięki ChZT jesteśmy w stanie określić ilość zanieczyszczeń obecnych w wodach powierzchniowych i ściekach, dlatego jest on wykorzystywany w pomiarach i ma kluczowe znaczenie zarówno z punktu widzenia aktualnych wymagań prawnych, jak również ze względu na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska naturalnego. Polskie przepisy regulują dopuszczalny poziom ChZT w oczyszczonych ściekach, które są zrzucane do odbiornika. Weryfikacja jakości ścieków i ewentualnych przekroczeń przeprowadzana jest przez WIOŚ.

Od sierpnia 2018 r. inspektorzy mogą prowadzić kontrole przez całą dobę i bez wcześniejszego zawiadomienia. Wzmocnione zostały także uprawnienia inspekcji w zakresie wzywania i przesłuchiwania osób, a także nakazywania natychmiastowego wstrzymania ruchu lub uruchomienia instalacji lub urządzenia. Nowe przepisy przeciwdziałają również, uniemożliwianiu i utrudnianiu wykonywania obowiązków przez inspektorów. Organ będzie mógł wymierzyć karę pieniężną w wysokości od 10 tys. do 100 tys. złotych, pod rygorem natychmiastowej wykonalności.

Więcej informacji o obowiązującej ustawie >>>

Analizator Liquiline System CA80COD ©Endress+Hauser
Analizator Liquiline System CA80COD ©Endress+Hauser

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu w cieczy można określić poprzez zastosowanie rozkładu chemicznego i termicznego oraz kolorymetrycznej metody pomiarowej. Film przedstawia metodę pomiaru.

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy o fakcie przetwarzania Państwa danych osobowych. Więcej informacji o tym, jak spełniamy wymogi RODO, znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności Endress+Hauser. >>>

 • Produkty podstawowe

 • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty standardowe

 • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty zaawansowane

 • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty specjalistyczne

 • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia