Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Ładunek organiczny pod kontrolą - pomiar ChZT z Liquiline System CA80COD

Analizator kolorymetryczny, spełniający wszystkie wytyczne dla rzetelnego badania ścieków przemysłowych pod względem ChZT.

Chemiczne zapotrzebowanie na tlen to najczęściej stosowany parametr do określania ładunku organicznego ścieków przemysłowych. Zarówno w przypadku komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków, sprawność usuwania ładunku oraz wartości graniczne na wylocie z obiektu mają kluczowe znaczenie. Według aktualnych wymagań prawnych, niezwykle ważne jest, aby monitoring tego parametru prowadzony był cyklicznie, a jego rezultaty udokumentowane. Liquiline System CA80COD to analizator procesowy wykorzystywany przy oczyszczaniu ścieków, który zachowuje najwyższą dyspozycyjność i rzetelność pomiaru dzięki funkcjom automatycznego czyszczenia i kalibracji.

Korzyści

 • Uznana metoda dwuchromianowa w Liquiline System CA80COD umożliwia bezpośrednie porównanie badanych ścieków z wynikami laboratoryjnymi.

 • Uwzględnia ładunek związany cząsteczkowo, dzięki specjalnej konstrukcji elementu pobierającego próbkę.

 • Precyzyjnie mierzone wartości, dzięki dokładnemu dozowaniu poprzez bariery świetlne.

 • Najwyższy poziom bezpieczeństwa, dzięki programowo kontrolowanej pokrywie reaktora i wszystkich elementów ogrzewanych.

 • Zaawansowana diagnostyka i dokumentowanie procesów oczyszczania ścieków ze zdalnym dostępem do analizatora Liquiline System CA80COD.

Rozwiązanie szyte na miarę

Bez potrzeby interwencji, a w przypadku wyposażenia w opcjonalne moduły komunikacji, jak np. webserwer, użytkownik ma możliwość zdalnego wglądu w pracę Liquiline System CA80COD w każdym momencie. Natomiast rozszerzone moduły diagnostyczne pozwalają na błyskawiczne określenie przyczyny wystąpienia problemu w badanych ściekach i równie szybkie jego rozwiązanie. Wszelkie zabiegi konserwacyjne mogą być ponadto odpowiednio wcześniej zaplanowane, zwiększając dostępność pomiaru oraz jednocześnie zmniejszając nakłady na bieżącą obsługę.

Szybka integracja z procesem

System Liquiline CA80COD oferuje dwa proste sposoby integracji z instalacją, w celu uzyskania jednorodnych i reprezentatywnych próbek. Wersja samozasilająca pobiera próbki z zewnętrznego naczynia odbiorczego. Natomiast opcjonalny filtr y-strainer przeznaczony jest dla aplikacji bypassowych.

Zalety:

 • Bezpośrednio porównywalne wyniki z metodą laboratoryjną, dla pełnej zgodności.

 • Automatyczna kalibracja i czyszczenie dla zmniejszenia potrzeb konserwacji.

 • Prosty i wygodny transfer danych pomiarowych, poprzez protokoły komunikacji.

 • Precyzyjne dozowanie próbek oraz reagentów, dla ich minimalnego zużycia.

Wymagania prawne

Dzięki ChZT (chemiczne zapotrzebowanie na tlen) jesteśmy w stanie określić ilość zanieczyszczeń obecnych w wodach powierzchniowych i ściekach przemysłowych, dlatego jest on wykorzystywany w pomiarach i ma kluczowe znaczenie zarówno z punktu widzenia aktualnych wymagań prawnych, jak również ze względu na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska naturalnego. Polskie przepisy regulują dopuszczalny poziom ChZT w oczyszczonych ściekach przemysłowych, które są zrzucane do odbiornika. Weryfikacja jakości ścieków przemysłowych i ewentualnych przekroczeń przeprowadzana jest przez WIOŚ.

Od sierpnia 2018 r. inspektorzy mogą prowadzić kontrole przez całą dobę i bez wcześniejszego zawiadomienia. Wzmocnione zostały także uprawnienia inspekcji w zakresie wzywania i przesłuchiwania osób, a także nakazywania natychmiastowego wstrzymania ruchu lub uruchomienia instalacji lub urządzenia. Nowe przepisy przeciwdziałają również, uniemożliwianiu i utrudnianiu wykonywania obowiązków przez inspektorów. Organ będzie mógł wymierzyć karę pieniężną w wysokości od 10 tys. do 100 tys. złotych, pod rygorem natychmiastowej wykonalności.

Więcej informacji o obowiązującej ustawie >>>

Analizator Liquiline System CA80COD ©Endress+Hauser
Analizator Liquiline System CA80COD ©Endress+Hauser

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu w cieczy można określić poprzez zastosowanie rozkładu chemicznego i termicznego oraz kolorymetrycznej metody pomiarowej. Film przedstawia metodę pomiaru.

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy o fakcie przetwarzania Państwa danych osobowych. Więcej informacji o tym, jak spełniamy wymogi RODO, znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności Endress+Hauser. >>>

 • Produkty podstawowe

 • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty standardowe

 • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty zaawansowane

 • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty specjalistyczne

 • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia