Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Globalna firma, lokalne rynki

Zawsze blisko naszych Klientów

Satysfakcja Klienta jest dla nas najważniejsza – to zasada, którą się kierujemy. Dlatego też staramy się być jak najbliżej wszystkich naszych Klientów - czemu służy globalna sieć centrów sprzedaży i produkcji.

  • Sprzedaż
  • Przedstawiciel
  • Produkcja
  • Holding

Niezależne podmioty

Chcemy, aby decyzje podejmowane były tam, gdzie najszybciej można wdrożyć je w życie i gdzie będą miały największe znaczenie. Dlatego nasze centra sprzedaży i produkcji funkcjonują jako podmioty niezależne pod względem prawnym.

Być blisko Klientów

Współpracę budujemy w oparciu o zaufanie i trwałe relacje. Gęsta sieć przedstawicielstw regionalnych pozwala nam pozostawać w stałym kontakcie z naszymi Klientami i błyskawicznie odpowiadać na ich potrzeby.

Centra produkcyjne

Centra produkcyjne w Niemczech i Szwajcarii odpowiadają za wytwarzanie i zarządzanie produktami, badania i rozwój oraz logistykę. Zakłady w Brazylii, Chinach, Francji, Indiach, Włoszech, Japonii, RPA, Wielkiej Brytanii i USA zajmują się montażem, testowaniem i kalibracją naszych urządzeń. Dzięki temu oferujemy naszym Klientom szybkie i elastyczne usługi na całym świecie.

Struktura firmy

Rozbudowaną sieć sprzedaży i produkcji koordynuje spółka Endress+Hauser Management AG z siedzibą w Reinach w Szwajcarii. Liczne centra wsparcia umożliwiają spółkom z Grupy realizację zadań. Szczególną rolę pełni spółka Endress+Hauser InfoServe z siedzibą w Weil am Rhein w Niemczech. Specjaliści ds. IT dzielą się swoim doświadczeniem w zakresie oprogramowania oraz usług i rozwiązań informatycznych.