Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Endress+Hauser w Polsce

NIP: 521-10-21-786
REGON: 011213925
KRS nr 0000118795 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 260.000 PLN

Endress+Hauser w Polsce ©Endress+Hauser
 • Dyrektor zarządzający

  Maciej Sieczka

 • Rok powstania

  1995

 • Liczba pracowników

  96 osób

Oferujemy:

 • Urządzenia i kompletne systemy do pomiaru poziomu, przepływu, ciśnienia, temperatury, analityki cieczy i gazów, a także komponenty AKP i rejestratory danych procesowych.

 • Doradztwo, usługi projektowe, montaże i uruchomienia produkowanej aparatury pomiarowej, przeglądy okresowe oraz pełne wsparcie techniczne, gwarancyjne i pogwarancyjne.

 • Kompleksowe opomiarowanie zbiorników legalizowanych oraz rozliczeniowe instalacje do dynamicznego pomiaru cieczy innych niż woda, zgodne z dyrektywą MID i wymaganiami Głównego Urzędu Miar.

 • Szkolenia z zakresu doboru, obsługi i serwisu urządzeń i systemów pomiarowych.

 • Legalizacje oraz kalibracje urządzeń i systemów pomiarowych - usługi wyjazdowe i laboratoryjne.

 • Sprzedaż

Kontakt