Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Obniżka kosztów i większa przejrzystość

Zarządzanie wzorcowaniem zwiększa dyspozycyjność instalacji

Dzięki zawarciu umowy z Endress+Hauser i uproszczeniu procedur, w tej dużej firmie biotechnologicznej znacznie zredukowano zarówno nakład pracy poświęcony na wzorcowanie, jak i koszty wzorcowania. Czas wzorcowania również uległ skróceniu, co wpłynęło pozytywnie na zwiększenie dyspozycyjności procesu.

zarządzanie wzorcowaniem, obniżka kosztów, większa przejrzystość, przepływomierz, dyspozycyjność instalacji ©Endress+Hauser

Korzyści

  • Znaczny spadek całkowitych kosztów wzorcowania po 3 latach

  • Skrócenie czasu wzorcowania o 10%, a dzięki temu zwiększenie dyspozycyjności procesu

  • Ponad 80% czasu przeznaczonego wcześniej na kalibrację pracownicy mogą z powrotem poświęcić na realizację obowiązków związanych z podstawową działalnością firmy

  • Pełna przejrzystość w zarządzaniu wykonywanymi czynnościami

Opis zadania

Zakład składa się z kilku jednostek. Ze względu na niezależność każdej z nich i korzystanie z odrębnych zasobów, proces samodzielnego zarządzania wzorcowaniem ponad 1000 przyrządów wykorzystywanych przez ten zakład nie przebiegał optymalnie: brak kontroli kosztów, czy kontroli obecności podwykonawców, niemożność optymalizacji zasobów wewnętrznych, korzystanie przez cały zakład z kilku wzorców itd.

Nasze rozwiązanie

Firma Endress+Hauser podjęła się zarządzania całością procesu wzorcowania większości urządzeń znajdujących się w zakładzie. Zawarta umowa obejmuje:

  • Wspólne wzorce i procedury w całym zakładzie

  • Centralną koordynację i zarządzanie realizacją prac

  • Udostępnianie zasobów odpowiednio do zmian obciążenia urządzeń

  • Regularne narady sprawozdawcze

  • Analiza kluczowych wskaźników efektywności

  • Ciągłe doskonalenie działań