Rozliczenie dostaw ropy naftowej do rafinerii za pomocą skidów

Endress+Hauser Polska zrealizował dla ORLEN Serwis S.A. projekt skidów pomiarowych

Instalacje do odmierzania strumienia objętości lub masy cieczy innych niż woda (skidy pomiarowe) są stosowane w przemyśle chemicznym i petrochemicznym podczas załadunku lub rozładunku cystern kolejowych i autocystern. Służą jako innowacyjny zamiennik legalizowanych wag tensometrycznych lub do rozliczeniowych pomiarów przepływu w rurociągach. Endress+Hauser Polska zrealizował dla ORLEN Serwis S.A. projekt skidów pomiarowych o dokładnośći 0,1 % na rurociągach przesyłowych ropy naftowej z terminala magazynowego do rafinerii.

Realizacja projektu wdrożenia skidów na rurociągach przesyłowych ropy naftowej

  • Rozliczenie handlowe masy produktu odbywa się na podstawie obliczeń zawartości legalizowanych zbiorników magazynowych terminala, do których używane są informacje z m. in. przetworników poziomu, średniej temperatury i gęstości oraz tablic API.

  • Ze względu na niepewność metody, zbudowano przepływowe instalacje pomiarowe na rurociągach do bezpośredniego pomiaru masy. Użyto w nich przepływomierzy Coriolisa Promass 84F DN150. ORLEN Serwis S.A. otrzymał zamówienie na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji pomiarowych dzięki rozwiązaniom Endress+Hauser Polska.

  • Dzięki użyciu automatycznych zaworów, algorytm w DCS dynamicznie załącza i odłącza linie pomiarowe w zależności od aktualnego przepływu całkowitego. Pozwala to na optymalną pracę każdej instalacji oraz ciągłą kontrolę jakości pomiaru. Komputery przepływu generują cyklicznie raporty o ilości ropy dostarczonej do rafinerii.

  • Przepływomierze na liniach wzorcowych posłużyły do kalibracji linii pomiarowych, podczas której osiągnięto dokładność lepszą od 0,1%. Poza dostawą urządzeń kontrolno-pomiarowych, wykonaliśmy projekt mechaniczny skidów, sprawowaliśmy nadzory, uruchomiliśmy i dokonaliśmy oceny zgodności instalacji pomiarowych wg dyrektywy MID

  • Zakres prac ORLEN Serwis S.A. obejmował projekt budowlany, zakupy sprzętu i armatury, prace budowlane i przyłączeniowe, montaże, rozbudowa systemu DCS oraz implementację algorytmów sterowania. Skidy pomiarowe zostały oddane do eksploatacji w grudniu 2015 roku.

Czym jest skid pomiarowy?

To zespół współpracujących ze sobą urządzeń kontrolno-pomiarowych w celu uzyskania najczęściej możliwie małego błędu pomiaru przepływu strumienia objętości lub masy. Podstawowymi elementami składowymi skidu są: przepływomierz, przetworniki ciśnienia i temperatury, komputer przepływu, odgaźnik i zawór. Na wartość błędu wpływają:

  • klasy dokładności urządzeń pomiarowych,

  • warunki technologiczne w rurociągu,

  • dynamika zmian przepływu.

Wynik pomiaru za pomocą skidu jest używany do handlowych lub fiskalnych rozliczeń objętości w warunkach odniesienia lub masy zgodnie z wytycznymi metrologii prawnej, a także do celów technologicznych rozliczania.

Zastosowanie skidu na rurociągu przesyłowym. Wymagania metrologii prawnej

Nowy skid jest objęty wymaganiami Dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego. Skidy pomiarowe, wprowadzone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają prawnej kontroli metrologicznej wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 27.12.2007 r. Polskie prawo ogranicza maksymalny strumień przepływu do 360 m3/h, a wymagania odnośnie klasy dokładności skidu określa na:
pomiary na rurociągach przesyłowych – klasa 0,3,
pomiary podczas załadunku i rozładunku cystern – klasa 0,5,
pomiary cieczy o temperaturze wyższej od 50 ºC lub niższej od -10 ºC – klasa 1,
pomiary cieczy kriogenicznych – klasa 1,5.