Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zarządzanie kalibracjami

Posiadamy kompleksową wiedzę dotyczącą kalibracji urządzęń

Dostarczamy zgodne z Twoimi procesami rozwiązania do zarządzania kalibracją, dzięki którym możesz planować i śledzić kalibrację swojej aparatury, a także generować elektroniczne raporty zgodne z określonymi normami (np. FDA lub ISO 17025). Integracja z platformami mobilnymi i kalibratorami stosowanymi w przemyśle – przepływ danych redukuje wydatki operacyjne.

Kalibracja zapewnia zgodność ze standardami, wysoką jakość produktu końcowego i wydajność ©Endress+Hauser

Większa wydajność dzięki optymalizacji procesu kalibracji

Zarządzaj wszystkimi działaniami związanymi z wzorcowaniem i dokumentacją w ramach jednego systemu i bądź zawsze gotowy do audytów. Skorzystaj z kluczowych wskaźników efektywności (KPI), aby zoptymalizować interwały kalibracji. W naszej ofercie usług kalibracji znajdziesz zarządzanie kalibracjami w ramach kontraktów serwisowych, szkolenia oraz planowanie, instalację i uruchomienie systemu kalibracji zgodnie z dobrymi praktykami inżynierskimi (SOP).

Korzyści

  • Elektroniczna dokumentacja i wdrożone procedury pozwalają na zwiększenie efektywności

  • W zarządzaniu kalibracjami stosuj się do norm jakości

  • Usprawnienie integracji danych z systemem ERP za pomocą portalu W@M od Endress+Hauser

  • Osiągnięcie oszczędności dzięki planowaniu kalibracji w oparciu o analizę wskaźników efektywności (KPI)

  • Wszystkie informacje dotyczące urządzeń, np. historia kalibracji, są przechowywane w jednym miejscu